MVPd0009 Pedagogické praktikum

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet pedagogické a didaktické schopnosti a dovednosti studentů.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen samostatné pedagogické aktivity.
Osnova
  • 1) Opravování seminárních prací 2) Vedení seminářů 3) Přednášení 4) Vedení a oponentura bakalářských prací
Výukové metody
Pod vedením školitele v rámci tohoto volitelného kursu studenti rozvíjejí pedagogické a didaktické dovednosti, opravují seminární práce, vedou semináře, příležitostně provádějí přednášky, se svolením školitele a vedoucího katedry mohou vést či oponovat bakalářské práce.
Metody hodnocení
Metody hodnocení jsou závislé na specifickém obsahu předmětu (viz výše)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Studenti předmět zapisují po individuální dohodě se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.