MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních organizací

Fakulta sociálních studií
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Gala (přednášející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Hynková-Dvoranová (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
PhDr. David Müller, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Závěšický (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 10:00–11:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Struktura kurzu: 1. Úvod do mezinárodních organizací (Petr Vilímek) Banouch, H., Fedorko, M. (eds.): Mezinárodní organizace. s. 13-22. Baylis, J. ? Smith, S.: The Globalization of World Politics. Oxford University Press. Oxford 2001. s. 356-383. 2. Společnost národů (Marek Čejka) http://www.bbc.co.uk/history/state/nations/league_nations_01.shtml (všech 6 stránek v angličtině na serveru BBC) Kolektiv autorů: Fakta a čísla OSN - základní údaje o Organizaci spojených národů, Informační centrum OSN v Praze, Praha 2001, str. 3 – 5 http://www.un.org/aboutun/history.htm (rubriky „History of th UN“, „Milestones“ a „Major Achievements“) http://www.un.org/Overview/brief.html (7 stránek informací o OSN) 3. OSN a její problémy (Michal Kořán) 4. NATO (Jan Závěšický) 5. Západoevropská unie (Jan Závěšický) ROMANCOV, M. – ROMANCOVOVÁ, E.: Evropské politické a ekonomické instituce. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 135-143 (Západoevropská unie – ZEU). CONRY, Barbara: The Western European Union As NATO's Successor. http://www.cato.org/pubs/pas/pa-239.html 6. Rada Evropy (Hubert Smékal a Vít Dočkal) Nevrlá, Jitka: Rada Evropy. In: BAŇOUCH, Hynek – FEDORKO, Martin (eds.): Mezinárodní organizace. Brno: MPÚ, 2000, s. 200-222. 7. CEFTA (Jana Dvoranová) Dančák, Břetislav (1999): Geneze spolupráce ve střední Evropě. In: Dančák, Břetislav (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. Brno: IIPS, s. 9-64. Waisová, Šárka (2003): Mezinárodní organizace a režimy. Praha: Eurolex Bohemia, s. 194-202. 8. Výbor regionů (Alžběta Jarinová) 9. Problematika mezinárodní ekonomické integrace (Oldřich Krpec) 10. Integrace na Americkém kontinentu (Martin Hrabálek) 11. Liga arabských států (Oldřich Vondruška) Kolektiv autorů: Fakta a čísla OSN - základní údaje o Organizaci spojených národů, Informační centrum OSN v Praze, Praha 2001, str. 84 – 87, 218 – 219 (publikace dostupná na Informačním centru v Praze nebo přímo na stránkách http://www.unicprague.cz/) Prameny související s činností OSN na Blízkém východě na stránkách http://chunky.webpark.cz/israel.html „Cestovní mapa“ k trvalému urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na principu existence dvou států 12. ASEAN a SEATO (Petr Vilímek) 13. Mezinárodní sportovní organizace: IOC a FIFA (Petr Kaniok a Oldřich Krpec) 14. zápočtový test
Metody hodnocení
Charakteristika předmětu: povinně volitelný B, ukončený zápočtem a oceněný 4 kredity. Předmět je zakončen písemným testem, v jeho průběhu studenti zpracovávají písemné seminární práce v rozsahu 9000 znaků (5 normostran). Téma seminární práce nahlásí do 15. března na e-mail kontaktního učitele (Oldřich Krpec, krpec@fss.muni.cz). U výběru tématu zároveň uvedou jména pedagoga, jehož přednášku zvolené téma pokrývá. Seminární práci musí studenti vypracovat do konce dubna a odevzdat do elektronické odevzdávárny kurzu. Seminární práce musí být přijata vyučujícím. Druhou podmínkou ukončení kurzu je napsání zápočtového testu (formou uzavřených otázek - jedna správná odpověď) na 70%.
Informace učitele
Kurz je ukončen zápočtem. Podmínkou jeho získání je napsání seminární práce v rozsahu 9000 Znaků (viz sylabus v elektronické studovně) a zápočtového textu. Četba kurzu: anglická literatura: 50 stran, česká literatura: 100 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2007/MVZ130