MVZb2016 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Žaneta Vencourová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 21. 10. 18:00–22:00 P21, Út 22. 10. 18:00–22:00 P52, St 23. 10. 16:00–19:40 P24, Čt 24. 10. 18:00–22:00 P52, Pá 25. 10. 10:00–13:40 P52
Předpoklady
! MVZ216 Uran v MV a ČR && ! NOW ( MVZ216 Uran v MV a ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika je obeznámit studenty se základními problémy jednotlivých odvětví uranového hospodářství. Kurz je strukturován tak, aby studentům poskytl komplexní pohled na klíčové aspekty využití uranu. Studenti budou nejdříve seznámeni s historií uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice a následně jim bude představena problematika všech klíčových aspektů využití uranu: radioaktivita a účinky ionizujícího záření, provoz jaderné elektrárny, jaderný palivový cyklus, environmentální aspekty jaderné energetiky a jaderné havárie a využití uranu ve vojenství a v mezinárodní politice.
Výstupy z učení
Kurz slouží jako vstup do široké problematiky uranového hospodářství. Absolventi získají komplexní informace, jejichž využitím budou schopni analyzovat energeticko-bezpečnostní situaci České republiky v mezinárodním prostředí. Absolventi se budou schopni obecně orientovat i v technických a ekonomických aspektech problematiky.
Osnova
  • 1) Úvodní setkání 2) Historie uranového hornictví a jaderné energetiky v ČR 3) Jaderná energetika na poli Evropské unie a Česká republika 4) Radioaktivita a zdroje ionizujícího záření 5) Účinky ionizujícího záření na organismus 6) Jak funguje jaderná elektrárna a její využití 7) Environmentální aspekty jaderné energetiky 8) Jaderný palivový cyklus a jeho aplikace v ČR 9) Jaderné havárie ve světě a v ČSSR 10) Vojenské využití jaderné energie 11) Využití uranu v mezinárodní politice 12) Zkouškový test
Literatura
    povinná literatura
  • HÁLA, Jiří. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. První vydání. Nakladatelství Konvoj, spol. s.r.o.: Brno, 1998. 311 s. ISBN 80-85615-56-8. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, povinná četba
Metody hodnocení
Esej, test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/MVZb2016