MVZn5069 Military alliances in international relations

Faculty of Social Studies
Spring 2022

The course is not taught in Spring 2022

Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! MVZ469 Military alliances in IR && ! NOW ( MVZ469 Military alliances in IR )
Pasivní znalost anglického jazyka.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 32 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/32, only registered: 0/32
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course provides students with the understanding of the theory and practices of alliances and regional security institutions.
Learning outcomes
After the end of the course: - students should be able to understand main concepts of theory of alliances; - students should be able to interpret and explain the formation and dissolution of individual alliances; - students should be able to understand the processes of institutionalization and socialisation within individual alliance structures; - students should be able to analyze the functioning of main international alliances and their role in current international system;
Syllabus
  • 1. Key terms, typology of alliances 2. Overview of history of alliances 3. International Relations theory and alliance formation I. (realism and neo-realism) 4. International Relations theory and alliance formation II. (liberal institutionalism, economic theory of alliances) 5. Institutionalization and socialization of alliances 6. Functions of alliances 7. Alliance security dilemma in bipolarity, multipolarity and unipolarity 8. Fungování aliancí vzhledem k dělbě zisků a nákladů (bezpečnost jako veřejný statek, problematika „černých pasažérů“) 9. Agregace zájmů členských států a řízení činnosti aliance v mezinárodním prostředí, rozpuštění či zánik aliancí a regionálních bezpečnostních institucí 10. Vojenská aliance: Nástroj ke stabilizaci bezpečnostního prostředí nebo katalyzátor ozbrojeného konfliktu? 11. Proměna aliancí a regionálních bezpečnostních institucí po konci studené války a teroristických útocích z 11. září 2001 a jejich budoucnost I. 12. Proměna aliancí a regionálních bezpečnostních institucí po konci studené války a teroristických útocích z 11. září 2001 a jejich budoucnost II.
Literature
  • Haftendorn, Helga; Keohane, Robert O. a Wallander, Celeste A. (eds., 1999): Imperfect Unions. Security Institutions over Time and Space, Oxford: Oxford University Press.
  • Menon, Rajan (2007): The End of Alliances. Oxford: Oxford University Press.
  • Pressman, Jeremy (2008): Warring Friends: Alliance Restraint in International Politics. Ithaca: Cornell University Press.
  • Snyder, Glenn H. (1997): Alliance Politics. Ithaca: Cornell University Press.
  • Snyder Glenn H. (1984): The Security Dilemma in Alliance Politics. World Politics, Vol. 36, No. 2, s. 461-495.
  • Walt, Stephen M. (1987): The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press.
  • Williams, Paul D. (2008): Security Studies: An Introduction. Abingdon: Routledge.
Teaching methods
Lectures involve class discussions and require active participation of students. Seminar paper and position papers aims to improve the ability of students to analyze issues of alliances and regional security institutions and to work with primary and secondary sources. Readings serve to broaden and deepen the spectrum of knowledge students acquire during lectures.
Assessment methods
Final exam, active participation, seminar paper, 2 position papers
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2022/MVZn5069