POL019 Personal Study Program IV.

Faculty of Social Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Bc. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
POL018 Personal Study Program III.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Assessment methods (in Czech)
Obsahem předmětu je plnění úkolů stanovených pro dané období doktorského studia ve spolupráci a se souhlasem školitele (viz individuální studijní plán předložený studentem ke schválení školiteli a oborové radě na začátku studia). Zvláštní důraz je kladen na získávání pedagogických dovedností a realizaci výzkumných úkolů bezprostředně spjatých se zpracováním disertační práce. Hodnocení provádí školitel.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2017/POL019