POL494 Výzkumná metodologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolventi kursu budou schopni naplánovat, připravit a provést empirický výzkum. Budou schopni konstruovat, aplikovat a testovat teorie v rámci výzkumu s malým i velkým N. Budou moci vybrat metodologie adekvátní jejich výzkumnému problému a argumentovat ve prospěch užití specifických metod. Budou tak připraveni nejen pro jejich magisterskou práci, ale pro jakoukoli výzkumnou práci v budoucnosti.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Filosofická a epistemologická východiska sociálních věd
 • 3. Výzkum začíná otázkou
 • 4. Teorie, argument, logiky vysvětlení
 • 5. Od teorie k empirickému výzkumu, konceptualizace, operacionalizace, výběr případů
 • 6. Základní elementy návrhu výzkumu a výzkumného projektu
 • 7. Týden určený pro samostudium
 • 8. Mechanismy a procesy
 • 9. Seminář – diskuse pracovních verzí plánů výzkumu
 • 10. Statistická analýza
 • 11. Případová a komparativní studie
 • 12. Od slov k číslům a metaforám
 • 13. Konec semestru
Literatura
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 187 s. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0. URL info
 • GEORGE, Alexander L. a Andrew BENNETT. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. xv, 331. ISBN 0262572222. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
 • HOLLIS, Martin a Steve SMITH. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění. Translated by Pavel Pšeja. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 248 s. ISBN 808595964X. info
 • VAN EVERA, Stephen. Guide to methods for students of political science. Ithaca: Cornell University Press, 1997. vi, 136. ISBN 080148457X. info
 • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry :scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. xi, 247 s. ISBN 0-691-03471-0. info
 • SKOCPOL, Theda. States and social revolutions : a comparative analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. xvii, 407. ISBN 0521294991. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a diskuse pracovního návrhu výzkumu.
Metody hodnocení
Seminární práce: Studenti musejí v průběhu semestru připravit plán výzkumu pro zamýšlenou či modelovou magisterskou práci. V polovině semestru nejprve musejí odevzdat pracovní návrh plánu výzkumu (jedna normostrana), týden před koncem semestru pak odevzdají konečnou verzi (nejméně devět normostran). Přesná data odevzdání budou určena na počátku semestru. Vybrané pracovní verze plánů výzkumu budou diskutovány v semináři. Účast na semináři je povinná. Odevzdání konečné verze plánu je podmínkou připuštění ke zkouškovému testu. Maximální počet, který lze získat za přednávrh, jsou 4 body, seminární práci, je to 20 bodů. Zkouškový test: Studenti musejí absolvovat závěrečný zkouškový test (čtyři otázky, každá otázka max. 4 body). Maximální počet, který lze získat za test, je tak 20 bodů. Celkem lze v rámci předmětu získat 40 bodů; podmínkou absolvování je dosažení nejméně 24 bodů.
Hodnocení:
A 40 – 38 bodů
B 37 – 34 bodů
C 33 – 30 bodů
D 29 – 27 bodů
E 26 – 24 bodů
F 23 – méně bodů
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 19:05, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému