POLb1109 Volební systémy

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL185 Volební systémy && ! NOW ( POL185 Volební systémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 9/65
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s problematikou volebních systémů a jejich možných vlivů na systémy politických stran. Věnuje se pokusům politické vědy o pochopení vztahu volebních a stranických systémů a fungování jednotlivých subvariant volebních systémů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen zvládat problematiku volebních systémů a jejich možných vlivů na systémy politických stran. Student bude znát pokusy politické vědy o uchopení tematiky volebních systému, jejich vztah k dalším prvkům politického systému a problémy, které byly v této souvislosti řešeny. V druhé části kurzu se naučí jednotlivé typy (formule) volebních systémů, základní subvarianty a jejich fungování.
Osnova
 • Podrobná osnova je součástí sylabu vloženého ve studijních materiálech předmětu.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238 s. ISBN 80-85850-94-X. info
 • DUDÁKOVÁ, Barbora, Roman CHYTILEK a Petr ZVÁRA. Techniky výzkumu výstup volební soutže. Druhá generace. Evropská volební studia, 2006, roč. 1, č. 1, s. 3-37. ISSN 1801-6545. URL info
  doporučená literatura
 • ŠEDO, Jakub. Volební právo a klasifikace volebních systémů. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. s. 11-36. ISBN 80-210-3548-X. info
 • CHYTILEK, Roman a Petr HUŠEK. Většinové volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. s. 64-93, 30 s. Studie/30. ISBN 80-210-3548-X. info
 • CHYTILEK, Roman a Nikola HYNEK. Semiproporční volební systémy. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. s. 94-103, 10 s. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X. info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Systémy poměrného zastoupení. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. s. 104-142, 39 s. Studie 30. ISBN 80-210-3548-X. info
 • ČALOUD, Dalibor. Smíšené volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. s. 143 - 157, 15 s. ISBN 80-210-3548-X. info
 • NOVÁK, Miroslav a Tomáš LEBEDA. Volební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2004. 485 s. ISBN 8086473880. info
 • LEBEDA, Tomáš. Volební systémy poměrného zastoupení : mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 9788024615233. info
 • FARRELL, David M. Electoral systems : a comparative introduction. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiii, 279. ISBN 9780230546783. info
Výukové metody
Výuka probíhá převážně formou přednášek. Studenti rovněž odevzdávají seminární práci, která prokazuje jejich zvládnutí látky na příkladu volebního systému vybrané země světa.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: Student odevzdává písemnou seminární práci v rozsahu cca 10 stran a musí úspěšně absolvovat test prokazující získané znalosti. K úspěšnému ukončení předmětu je nutné získat alespoň 18 bodů z 30 (10 bodů lze získat za seminární práci, 20 bodů za závěrečný test). Podmínkou také je, aby byl závěrečný test napsán alespoň na 8 bodů z možných 20. Od počtu získaných bodů se odvíjí hodnocení: A 28 bodů a více, B 25 - 27 bodů, C 22 - 24 bodů, D 19 - 21 bodů, E 18 bodů, F 17 bodů a méně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1109