POLb1114 Československá politika 1945-1969

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (přednášející)
Mgr. Bc. Barbora Burešová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL343 Čs. politika 1945-1969 && ! NOW ( POL343 Čs. politika 1945-1969 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen porozumět a vysvětlit základní trendy ve vývoji čs. politiky v letech 1945-1969 se specifickým důrazem na povahu režimu a vztah mezi státem a společností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - chápat hlubší souvislosti vývoje československé politiky v letech 1945-1969; - kriticky zhodnotit odbornou publikaci vztaženou k tomuto období.
Osnova
 • Základní tématické okruhy 1. Úvod
 • 2. Třetí republika
 • 3. Únor 1948
 • 4. Monopolizace moci KSČ
 • 5. 50. léta
 • 6. Posttotalitní fáze režimu
 • 7. 60. léta
Literatura
  povinná literatura
 • PERNES, Jiří. Takoví nám vládli : komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Vyd. 2. Praha: Brána, 2010. 326 s. ISBN 9788072434374. info
 • PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 199 s. ISBN 9788073251543. info
 • Politické procesy v Československu po roce 1945 a "Případ Slánský" : sborník příspěvků ze stejnomenné konference pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Edited by Jiří Pernes - Jan Foitzik. Brno: Prius, 2005. 391 s. ISBN 8072850539. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Odevzdání seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1114