POLb1122 Volební inženýrství

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Tóth, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 P22
Předpoklady
! POL276 Volební inženýrství && ! NOW ( POL276 Volební inženýrství )
Kurs nemá formálně žádné prerekvizity, před jeho zápisem ovšem rozhodně doporučujeme seznámení s problematikou volebních systémů (např. v kursu Volební systémy).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/61, pouze zareg.: 0/61, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/61
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs seznamuje posluchače s rozvojem disciplíny „volebního inženýrství“ a problematikou volebních reforem. Jeho součástí je analýza dokonaných i nedokonaných pokusů o volební reformy, včetně diskuse o trendech volebního inženýrství i o způsobech jeho výzkumu a jeho postavení v rámci politologie.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování předmětu bude schopen - orientovat se v současných teoretických debatách v rámci volebního inženýrství ;
- hodnotit účinky volebních reforem ;
- sami připravovat reformní návrhy. ;
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Možnosti a limity volebního inženýrství- který volební systém je nejlepší
 • 3. Politika volebních reforem
 • 4. Volební design v rozdělených zemích
 • 5. Volební inženýrství v západní Evropě- příklad Itálie
 • 6. Volební inženýrství v Japonsku a na Tchajwanu
 • 7. Volební inženýrství v postkomunistických zemích
 • 8. Volební reformy v rozvojových zemích
 • 9. Reformy, které nebyly
 • 10.-13. prezentace seminárních projektů, diskuse o seminárních přípravách, besedy s odborníky z praxe
Literatura
  povinná literatura
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • FARRELL, David M. Electoral systems : a comparative introduction. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiii, 279. ISBN 9780230546783. info
 • SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238 s. ISBN 808585094X. info
 • Mixed-member electoral systems : the best of both worlds? Edited by Matthew Soberg Shugart - Martin P. Wattenberg. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2003. xxiv, 656. ISBN 019925768X. info
 • Soundriette, R.- Ellis A. (2006): A Global Snapshot, In Diamond, L.- Plattner, M.F. Electoral Systems and Democracy, Baltimore: John Hopkins UP
 • ČALOUD, Dalibor a Tomáš FOLTÝN. Electoral engineering in use? The case of Italy. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, Vol. I, No. 2, s. 185-195. ISSN 1801-6545. info
 • Reilly, B. (2006): Dealing with Divided Societies, In Diamond, L.- Plattner, M.F. Electoral Systems and Democracy, Baltimore: John Hopkins UP
 • Carey, J. M.- Hix S. 2011. The Electoral Sweet Spot. Low- Magnitude Proportional Electoral Systems. American Journal of Political Science 55, 2, s. 383 – 397.
 • SPÁČ, Peter. Tichý hlas voličov. Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 236 s. Politologická řada, svazek č. 41. ISBN 978-80-7325-317-2. info
 • The politics of electoral systems. Edited by Michael Gallagher - Paul Mitchell. 1st ed. New York: Oxford University Press, 2008. xxxii, 662. ISBN 9780199238675. info
  doporučená literatura
 • NORRIS, Pippa. Electoral engineering : voting rules and political behavior. New York: Cambridge University Press, 2004. xi, 375. ISBN 0521536715. info
  neurčeno
 • ČALOUD, Dalibor. Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny. In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 2006. s. 145 - 163. ISBN 80-7325-108-6. info
 • Tomuschat, Christian (2012): Germany´s Mixed-Member Electoral System: A Victim of its Sophistication? German Law Journal, Vol. 13, No. 5, s. 213-237
 • McLean, I.-Lorrey, H.-Colomer, J.M. (2008): Social Choice in Medieval Europe, Electronic Journal for History of Probability and Statistics, Vol.4 No.1,
 • Colomer, J.M. (2005): It's Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger's Laws Upside Down), Political Studies, 53:1, s. 1-21
 • Patrikios, S - Kariotys, G. (2008) 'The Greek Parliamentary Election of 2007', Electoral Studies, vol. 27, no. 2, pp. 356-359
 • Gschwend, T.- Kolk van der Henk (2007): Split Ticket Voting in Mixed Member Proportional Systems: The Hypothetical Case of The Netherlands, Acta Politica, 41, s. 163-176
 • Carey, J. M. - Shugart, M. S. (1995): Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral Formulas, Electoral Studies, Vol. 14, No. 4, pp. 417-439.
 • Benoit, K. (2004): Models of Electoral System Change. Electoral Studies 23: 363-389.
 • BOWLER, Shaun a Todd DONOVAN. The limits of electoral reform. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 164 s. ISBN 9780199695409. info
 • SZPIRO, George G. Numbers rule : the vexing mathematics of democracy, from Plato to the present. Oxford: Princeton University Press, 2010. xi, 226. ISBN 9780691139944. info
 • SPÁČ, Peter. Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 278 s. Ediční řada ISPO, svazek č. 14. ISBN 978-80-7325-238-0. info
 • RENWICK, Alan. The politics of electoral reform : changing the rules of democracy. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010. xiv, 312. ISBN 9780521765305. info
 • ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 419 s. ISBN 9788073251376. info
Výukové metody
Kurs pozůstává ze dvou částí- přednášek a vystoupení expertů
Metody hodnocení
V kursu je možné získat maximálně 40 bodů, z toho max. 6 bodů za účast v seminářích (vždy 2 body), max. 24 bodů za písemný závěrečný test (otevřené otázky: přednášky, literatura) a max. 2x5 bodů za position papery. Hodnocení: A. 40 - 37 B. 36 – 33 C. 32 - 30 D. 29 - 27 E. 26 - 24 F. 23 - Position papery: Pro postup ke zkoušce je nutné vypracovat alespoň 2 PP ze tří zadaných. Pokud vypracujete všechny tři, budou vám započítány dva nejlepší výsledky.
Informace učitele
Informace vedení fakulty o studiu na FSS: Podvodné plnění studijních povinností. Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.