POLb1128 Československá politika 1969-1989

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 U23
Předpoklady
! POL332 Čs. politika 1969-1989 && ! NOW ( POL332 Čs. politika 1969-1989 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 115 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/115, pouze zareg.: 0/115
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen porozumět a vysvětlit základní trendy ve vývoji čs. politiky v letech 1969-1989 se specifickým důrazem na povahu režimu a vztah mezi státem a společností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - chápat hlubší souvislosti vývoje československé politiky v letech 1969-1989; - kriticky zhodnotit odbornou publikaci vztaženou k tomuto období.
Osnova
 • Časová osa:
 • 1. Odpor proti sovětské okupaci a Husákovu vedení poč. 70. let.
 • 2. Čistky v KSČ a ve společnosti poč. 70. let
 • 3. Češi a Slováci v exilu (rozdíl mezi exilem poúnorovým a posrpnovým)
 • 4. Charta 77
 • 5. Metody a prostředky užívané ke stabilizaci režimu v 70. a 80. letech
 • 6. Disent
 • 7. Neúspěšné snahy Husákovy skupiny o dílčí reformy
 • 8. Demoralizace a ideový úpadek režimu
 • 9. Gorbačov a perestrojka v SSSR
 • 10. Boje o perestrojku v Československu
 • 11. Zesílení protirežimních aktivit koncem 80. let
 • 12. Církve a komunistický režim
 • 13. Listopad 1989 a následná demontáž komunistického režimu v Československu.
Literatura
  povinná literatura
 • PERNES, Jiří. Takoví nám vládli : komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Vyd. 2. Praha: Brána, 2010. 326 s. ISBN 9788072434374. info
 • PERNES, Jiří. Od demokratického socialismu k demokracii : nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968-1972. 1996. 245 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu: Odevzdání seminární práce, která se tematicky týká období 1969 – 1989, nebo recenze jakékoli odborné knihy, věnované tomuto období. V případě seminární práce si lze vybrat jakoukoli událost či osobnost, která v tomto období sehrála určitou roli. Práce musí být vybavena poznámkovým aparátem a seznamem použitých zdrojů, přičemž nadpoloviční většina citovaných zdrojů musí být jiných než internetových (např. knih, časopiseckých studií, event. archivních pramenů, dobového tisku atd.) Rozsah práce: 6 – 9 normostran (1 normostrana 1 800 znaků včetně mezer), do rozsahu se nepočítá seznam zdrojů na konci. Termín odevzdání je do 15. června včetně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLb1128