POLd0006 Preparation of Dissertation Thesis I.

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 20 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Bc. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! POL014 Dissertation Thesis I. && ! NOW ( POL014 Dissertation Thesis I. ) && ( POL019 Personal Study Program IV. || POLd0004 Personal Study Program IV. )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Assessment methods (in Czech)
Kredity jsou přiznávány na základě doložení publikace části textu disertace v podobě článku v odborném recenzovaném periodiku nebo v podobě kapitoly v recenzované monografii (případně doložení přijetí textu k publikaci). Individuální konzultace se konají podle dohody se školitelem. Cílem předmětu je poskytnout prostor pro konzultace publikačních aktivit v souvislosti s disertační prací a zároveň kontrolovat průběh vypracovávání disertační práce samotné. Hodnocení provádí - formou kolokvia - školitel.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: ECTS jsou přiznávány po doložení publikace části textu disertace v odborném recenzovaném periodiku, recenzované monografii nebo recenzovaném sborníku.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/POLd0006