POLd0204 Výzkum bezpečnosti v posttranzitivních zemích

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Dizertační práce zabývající se výzkumem bezpečnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako autorská dílna, s výstupem v podobě odborného politologického textu, aplikujícího vybranou teorii bezpečnosti na téma disertačního projektu studujícího a určeného k zaslání do recenzního řízení v časopisech kategorií Jsco (databáze SCOPUS) či Jimp (databáze WoS). Organizačně předmět probíhá formou individuálních konzultací.
Výstupy z učení
Výstupem je text zaslaný do recenzního řízení v kategoriích SCOPUS, či WoS.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace předmětu, jeho teoretické a metodologické zaměření 2. Termín oznámení volby tématu a volby periodika emailem přednášejícímu 3. Konzultace (průběžně během semestru) 4. Termín odevzdání textu 5. Termín oznámení hodnocení textu 6. Termín oznámení (emailem) o zaslání textu do časopisu k recenznímu řízení
Literatura
    doporučená literatura
  • WILLEMS, Rens C. Security and hybridity after armed conflict : the dynamics of security provision in post-civil war states. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xii, 191. ISBN 9781138016163. info
  • THAKUR, Ramesh Chandra. The United Nations, peace and security : from collective security to the responsibility to protect. New York: Cambridge University Press, 2006. xvi, 388. ISBN 0521671256. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Requirements Submission of a professional text written in Czech or English in the strict range of 6000-8000 words (calculated including the notebook and a list of sources). Confirmation of the submission from the journal sent to the lecturer. The text may not be used simultaneously for the purposes of another module (individual study plan et al.). Evaluation methods Content: 75%; sources: 15%; linguistic / stylistic / formal: 10%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.