POLd0206 Bezpečnostní praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/1/1. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je využít a ověřit znalostí ze studia bezpečnosti v praxi ve státní nebo nestátní instituci a tuto zkušenost dále přenést do akademické sféry.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni využívat pokročilé znalosti bezpečnostních a strategických studií při řešení skutečných problémů a budou umět zakomponovat zkušenosti z praxe do akademických výstupů.
Osnova
  • Praxe v instituci Zpracování písemného výstupu Diskuse s vyučujícím
Literatura
  • Literature and sources related to specific practice
  • BUREŠ, Oldřich, Miroslav MAREŠ a Šárka CABADOVÁ WAISOVÁ. Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy. 2016, roč. 51, č. 1, s. 41-55. ISSN 0323-1844. URL info
  • MAREŠ, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore. Brno: Muni Press pro MVSR, 2015. 85 s. Mimo edice. ISBN 978-80-210-7886-4. info
  • BYRNE, D. S. Applying social science : the role of social research in politics, policy and practice. 1st ed. Bristol: Policy Press, 2011. iv, 234. ISBN 9781847424518. info
Výukové metody
Praxe, analýza, diskuse
Metody hodnocení
Potvrzení z instituce (min. 160 hodin) Písemný výstup (článek, rozsah 18 000 - 45 000 znaků)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.