POLn6011 Data a volby

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Petr Dvořák (přednášející)
Mgr. Miroslav Nemčok, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL609 Data a volby && ! NOW ( POL609 Data a volby ) && ( TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studující na práci s obsáhlým datovým souborem pocházejícím z exit pollového šetření.
Výstupy z učení
Studující jsou schopni si samostatně připravit vícestupňový náhodný výběr na základě kterého provedou reprezentativní šetření. Ovládají práci s dotazníkem a umí získaná data vyhodnotit.
Osnova
  • 1. Exit Poll a jeho historické kořeny 2. Již známé okolnosti a představení předchozích šetření 3. Jak sestavit dotazník a čeho se případně vyvarovat 4. Jak postupovat při sběru dat
Literatura
    povinná literatura
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
    neurčeno
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
Výukové metody
přednášky a semináře
Metody hodnocení
Aktivita, samostatné úkoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLn6011