PST402 Seminář k dějinám psychoterapie

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
0/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Pivolusková (cvičící)
Mgr. Lucia Ukropová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché úterý 9:45–11:15 U23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu určeného pro studenty oboru Psychoterapoeutická studia je prohloubit znalosti získávané souběžně v kurzu PSY406 (Základy a dějiny psychoterapie). Seminární forma výuky je primárně určena k prodiskutování vybraných témat z historie psychoterapie. Studenti si připraví a prezentují několik prezentací.
Osnova
 • 1. Odkazy k historii psychoterapie. Náměty pro ostatní.
 • 2. Dějiny humanistické psychoterapie (1)
 • 3. Dějiny humanistické psychoterapie (2) - the International HP Network.
 • 4. Rodinná terapie - USA.
 • 5. Rodinná terapie - Milánský tým a následovníci.
 • 6. Psychoanalýza: její kořeny.
 • 7. Psychoanalýza: hereze Freudova odkazu
 • 8. Směry v historii psychoterapie - akceptovatelné vědeckou komunitou.
 • 9. Směry v historii psychoterapie - neakceptovatelné vědeckou komunitou.
 • 10. Co mě zaujalo v dějinách psychoterapie.
Literatura
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie :[směry, metody, výzkum]. Vyd. 3., dopl. Praha: Portál, 2000. 392 s. ISBN 80-7178-414-1. info
 • Humanistická psychoterapie : příručka pro výzkum a praxi. Edited by David J. Cain - Julius Seeman, Translated by Lenka Lichtenbergová. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 432 s. ISBN 8072546430. info
 • SCHWARTZ, Joseph. Dějiny psychoanalýzy. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 344 s. ISBN 8072543938. info
 • FONAGY, Peter a Mary TARGET. Psychoanalytické teorie : perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Translated by Eva Klimentová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 398 s. ISBN 8071789933. info
Výukové metody
Teoretická příprava a diskuse nad prezentacemi.
Metody hodnocení
K zápočtu jsou požadovány minimálně dvě prezentace a účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.