PSY003 Developmental psychology

Faculty of Social Studies
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (lecturer)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Vývojová psychologie teoretické přístupy a aplikace Doktorský studijní program v oboru sociální psychologie na FSS MU Garanti: prof. PhDr. Petr Macek, CSc. Cílem studia vývojové psychologie (dále jenVP) je prohloubit speciální metodologické znalosti potřebné pro psychologický výzkum vývoje a celoživotního utváření osobnosti. Zahrnuje kritickou analýzu současných paradigmat vývojové psychologie, seznámení s různými výzkumnými designy, metodikami , odpovídajícím statistickým aparátem či jinými postupy analýzy dat. Dalším cílem studia je porozumění zkoumanému problému (který tvoří téma doktorské disertační práce) v širších vývojově psychologických souvislostech. Z těchto důvodů se zkouška z VP zaměřuje: - na metodologii zkoumání v VP, - na srovnávací teoretickou analýzu a na kritické zhodnocení empirických výzkumů, které jsou relevantní tématu práce, - na konkrétní aplikace vývojově psychologických poznatků, na porozumění zákonitostem vývoje a na druhé straně na posouzení individuálních zvláštností, též na postižení kulturních, historických a situačních vlivů, které se na celoživotním vývoji jedince podílejí .
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2018/PSY003