PSY101 Uvedení do psychologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2002
Rozsah
1/1/0. 1 kr. 2 původní kredity. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ivo Plaňava (přednášející)
Mgr. Bc. Dana Plešingerová (přednášející)
Mgr. Petra Voráčová, MBA (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ivo Plaňava
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ivo Plaňava
Rozvrh
Po 12:00–15:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. studium ps. : podoby, stupné, návaznosti. Odborná literatura a periodika. Práce se zadanou literaturou; styl a obsah písemných prací. Co nabízí studium, vyučující a co se očekává od studenta. Odlišeni ps.jako profese od aplikace ps. v jiných profesích. Zneužívání ps. a profesní /de/formace.
 • 2. Pojetí předmětu psychologie (Nakonečný, 1995, s.223-226). Základní, aplikované, pomocné a hraniční discipliny.
 • 3. Uvedeni do metodologie a metod : - Kerlinqer (str. 18-60) - heslo v knize M. Nakonečného (s. 65-74); - laická a odborná diagnostika, "haló efekt"; - šarlatánství a "zkraty" v posuzování druhých lidí
 • 4. Zdroje, podoby, osobnosti ps. XX. století: - fyziologická ps., elementová ps. , akademická ps. druhé poloviny 19. stol.; - celostní psychologie; - psychoanalýza, neopsychoanalýza, dynamická psychologie, - "object relations" (S. Freud, C.G.Jung, A.Adler...); - behaviorismus a neobehaviorismus; - kognitivní přistup; - humanistické přístupy (C. Rogers, A.Maslow, V.E.Frankl aj.); - integrativní a eklektický přistup. Pasáže z: Atkinsonová (a kol.) - s.15-23 Pro zvlášť zainteresované studenty: Kratochvil - s. 19 - 99; Freud.
 • 5. Co si přinášíme a co a jak získáváme: dědičnosti a prostředí. Lze člověka /z/měnit? K pojmu ontogenese, kvantitativní x kvalitativni přistupy; periodizace životní dráhy, vývoj. etapy, úkolový přístup. Pasáže z: Plaňava (s.19 - 26), Říčan (s.49-77)
 • 6. Co člověk potřebuje, oč usiluje; co chce, může a co snese: (k problematice motivace, potřeb, cílů a hodnotových orientací) . (Pozn. : bude probráno na přednášce; pro zvlášť zainteresované viz V.E.Frankl.)
 • 7. Kdy, kdo a co je "normální" aneb "Pohledy do psychopatologie". "0btížní lidé" (viz stud. text).
Literatura
 • PLAŇAVA, Ivo. Spolu každý sám. Praha: Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-292-8. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie :[směry, metody, výzkum]. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Portál, 1998. 392 s. ISBN 80-7178-179-7. info
 • FREUD, Sigmund. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1997. 404 s. ISBN 80-901601-9-0. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • FRANKL, Viktor Emil a Elisabeth S. LUKAS. Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii. 1. vyd. Brno: Cesta, 1994. 212 s. ISBN 8085319292. info
 • HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Illustrated by Karel Nepraš. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. 297 s. ISBN 80-901549-0-5. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět se zkouší jako součást postupové zkoušky
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.