PSY112 Metodologie psychologického výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Ťápal, M.A. (přednášející)
Mgr. Vít Gabrhel (cvičící)
Mgr. Ludmila Kašpárková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:00–9:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY112/01: každé sudé pondělí 9:45–11:15 U23, M. Vaculík
PSY112/03: každé liché pondělí 8:00–9:30 U23, V. Gabrhel, A. Ťápal, M. Vaculík
PSY112/04: každé liché pondělí 9:45–11:15 U23, S. Ježek, M. Vaculík
Předpoklady
PSY117 Statistická analýza dat
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologického výzkumu, a to jak z aspektu produkčního (tj. realizace výzkumu), tak konzumentského (tj. posouzení výzkumu). Předmět zprostředkuje studentům poznatky nezbytné k realizaci a posouzení kvality výzkumného projektu a výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi obsahovými a formálními náležitostmi;
- formulovat výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy;
- zvolit adekvátní výzkumný design;
- vybrat vhodné metody sběru dat a metody výběru zkoumaných osob;
- zacházet s prameny;
- napsat výzkumnou zprávu.
Osnova
 • Předmět tvoří 6 přednáškových bloků, na které navazují semináře. Přednášky i semináře se konají zpravidla jednou za 14 dní.
 • 1. Jak se dělá psychologický výzkum? Etika psychologického výzkumu.
 • 2.-3. Experimentální a neexperimentální výzkumné designy.
 • 4. Jak zajistit, abychom dostali spolehlivé a důvěryhodné odpovědi?
 • 5. Jak vybrat lidi (a chování) do výzkumu?
 • 6. Jak se podělit o své výsledky?
Literatura
  povinná literatura
 • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007. xxiii, 597. ISBN 9780471763833. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
  doporučená literatura
 • SHAUGHNESSY, John J., Eugene B. ZECHMEISTER a Jeanne S. ZECHMEISTER. Research methods in psychology. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xiv, 578. ISBN 0071116559. info
Výukové metody
- Přednášky; - Týmová práce na výzkumném projektu; - Opakovaná zpětná vazba k projektům; - Diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
- Hodnocení finální verze týmového projektu (40b);
- Dva průběžné multiple choice testy (15b);
- Písemná zkouška (20b);

Účast na seminářích je povinná (na min. 5 z 6). Průběžné testy obsahují teoretické otázky. Zkouška je aplikovaná, otázky se týkají krátké výzkumné zprávy.

Pro absolvenci předmětu musí student včas odevzdat všechny průběžné úkoly, napsat oba průběžné testy, získat alespoň 20b za projekt, alespoň 10b ze zkoušky a celkem alespoň 35b.

Bodové hodnocení je převedeno na známky podle následujícího klíče A (63 a více), B (62 – 56), C (55 – 49), D (48 – 42), E (41 – 35), F (34 – méně).
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.