PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
individuální konzultace dle potřeby. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Daňsová (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Hanáčková (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chabadová (přednášející)
Mgr. Michal Jabůrek (přednášející)
Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Juhová (přednášející)
Mgr. Ludmila Kašpárková (přednášející)
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Leugnerová (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ivana Poledňová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Straka (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
- formulovat relevantní výzkumný problém a výzkumnou otázku;
- realizovat odpovídající výzkum;
- koncipovat a realizovat odborný text v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru psychologie;
- reagovat kompetentně na připomínky a komentáře oponenta.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, četba literatury
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/PSY193

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 19:29, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému