PSY222 Úvod do politické psychologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 17:00–18:30 U23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním pojmům, poznatkům a některým teoriím, týkajících se vztahu člověka a politiky; pochopit možnosti využití psychologie při studiu politických témat; interpretovat psychologické výzkumy politiky z hlediska jejich praktické aplikace a možných nedostatků; porozumět vztahu psychologie a politologie z hlediska historického vývoje obou disciplín; určit relevantní politicko psychologické téma.
Osnova
 • 1. Co je politická psychologie?
 • 2. Politická socializace a její produkty
 • 3. Politické postoje a politické ideologie
 • 4. Iracionalita v politice
 • 5. Politika a osobnost (osobnost politika)
 • 6. Autoritářská osobnost
 • 7. Psychologie moci, autorita, vůdcovství
 • 8. Terorismus, extrémismus a nacionalismus
 • 9. Demokracie, hodnoty v politice, důvěra v instituce
 • 10. Politická komunikace
 • 11. Politické a volební chování
Literatura
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. URL info
 • COTTAM, Martha L. Introduction to political psychology. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. xvi, 343. ISBN 0805837701. info
 • Political psychology : key readings. Edited by John T. Jost - Jim Sidanius. New York: Psychology Press, 2004. xiii, 497. ISBN 1841690694. info
 • KREJČÍ, Oskar. Politická psychologie. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. 319 s. ISBN 80-86119-84-X. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
 • LE BON, Gustave. Psychologie davu [Le Bon, 1997]. Translated by L. K. Hofman - Z. Ullrich. Praha: Kra, 1997. 102 s. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Translated by Vladimír Drábek. Praha: Victoria Publishing, 1994. 293 s. ISBN 80-85865-10-6. info
 • Explorations in political psychology. Edited by Shanto Iyengar - William J. McGuire. Durham: Duke University Press, 1993. ix, 484. ISBN 0822313014. info
 • DAWSON, Richard E. a Kenneth PREWITT. Political socialization : an analytic study. 1st print. Boston: Little, Brown and Company, 1969. xiii, 226. info
 • Politics and the social sciences. Edited by Seymour Martin Lipset. New York: Oxford University Press, 1969. xxii, 328. info
 • EYSENCK. H. J. The psychological of politics. 4th. impres. London: Routledge & Kegan Paul, 1963. xvi, 317 s. info
Výukové metody
Přednášky. Skupinové diskuze, čtení (také literatury a článků v angličtině, interpretace výzkumů).
Metody hodnocení
Celkové hodnocení (zkouška) je uděleno na základě (1) aktivní účasti na diskuzních seminářích (vč. písemných příprav), (2) vypracování seminární práce, (3) znalostního testu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2014/PSY222/sylabus2014.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 16:25, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému