PSY402 Psychodiagnostika dospělých

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Marček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 12:00–13:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY402/01: každé liché pondělí 12:00–13:40 P22, S. Ježek
PSY402/02: každé liché pondělí 14:00–15:40 P22, S. Ježek
Předpoklady
PSY479 Psychometrika || NOW ( PSY479 Psychometrika )
Znalost základů statistiky a metodologie. Předpokládá se současný zápis kurzů Psychometrika: měření v psychologii a Etika v práci psychologa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní část kurzu je věnována obecným otázkám psychodiagnostiky - studenti budou seznámeni s procesem psychodiagnostické činnosti a pozornost bude rovněž věnována obecným otázkám teorie testů a psychometriky. V další části kurzu bude podán systematický přehled psychodiagnostických metod určených pro dospělou populaci včetně teoretických východisek jejich konstrukce a základních psychometrických vlastností. Cílem kurzu je nejen teoretické seznámení studentů s jednotlivými psychodiagnostickými metodami pro dospělé, ale i získání praktických dovedností s jejich administrací a vyhodnocením
Osnova
 • Níže uvedené problémové okruhy jsou součástí přednášek a seminářů předmětu PSY402. Jedná se o relativně rozsáhlé okruhy, takže některé pojmy a přístupy uvedené v sylabu se na přednáškách objeví pouze v podobě odkazu na literaturu k samostudiu. 1. Obecné aspekty psychodiagnostiky: Předmět a cíl psychodiagnostiky, role klinika. Metodologické principy v psychodiagnostice dospělých. Historie vývoje a používání psychodiagnostických metod. Psychometrický a klinický přístup v psychodiagnostice (a diskuze navazující na P. Meehla). Psychometrické vlastnosti psdg. metod, klasifikace psdg. metod. Normalizace a druhy norem (věkové, kvantilové, standardní). Pojem diagnózy. Diagnostický problém, úkol a hypotézy. Interpersonální faktory vyšetření. Etické zásady používání psychodiagnostických metod. Psychologické vyšetření, zpráva a nález. 2. Klinické metody Pozorování. Rozhovor. Objektivní a subjektivní anamnéza. Strukturované klinické rozhovory. Náplň semináře: klinický rozhovor a pozorování 3. Specifické výkonové testy - přednáška 14.10. semináře 21.10. Testy paměti, kreativity a uměleckých schopností, parciálních a kombinovaných schopností. Neuropsychologická diagnostika. Náplň semináře: WMS 4. Testy inteligence - přednáška 28.10. semináře 4.11. Jednodimenzionální a komplexní testy inteligence. Náplň semináře: WAIS 5. Diagnostika osobnosti - přednáška 11.11. semináře 18.11. Dotazníky a posuzovací škály. Náplň semináře: MMPI 6. Projektivní metody - přednáška 25.11. semináře 2.12. Verbální, grafické a manipulační metody. Náplň semináře: ROR a TAT
Literatura
  povinná literatura
 • GROTH-MARNAT, Gary. Handbook of psychological assessment. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2009. xiv, 752. ISBN 9780470083581. info
 • ZUCKERMAN, Edward L. Clinician's thesaurus : the guide to conducting interviews and writing psychological reports. 7th ed. New York: Guilford Press, 2010. xviii, 395. ISBN 9781606238745. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Edited by Mojmír Svoboda. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 487 stran. ISBN 9788026203636. info
  neurčeno
 • HOGAN, Thomas P. Psychological testing : a practical introduction. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. xxi, 674. ISBN 9781118554128. info
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce.
Metody hodnocení
Kurz je realizován formou přednášek a seminářů. V seminářích studenti získají praktické zkušenosti a dovednosti s administrací a vyhodnocením vybraných psychodiagnostických metod. V průběhu semestru studenti vypracují seminární práci na zadané téma. Kurz je ukončen písemnou zkouškou.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.