PSY406 Psychoterapie

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Doležal (cvičící)
Mgr. Hana Pivolusková (cvičící)
Mgr. Monika Skutková (cvičící)
Mgr. Katarína Motalová (pomocník)
Mgr. Lucia Ukropová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 24. 9. 13:30–15:00 P24, Čt 1. 10. 13:30–15:00 P24, Čt 8. 10. 13:30–15:00 P24, Čt 10. 12. 13:30–15:00 P24, Čt 17. 12. 13:30–15:00 P24
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY406/SA: Čt 15. 10. 13:30–15:00 U33, Čt 29. 10. 13:30–15:00 U33, Čt 12. 11. 13:30–15:00 U33, Čt 26. 11. 13:30–15:00 U33
PSY406/SB: Čt 22. 10. 13:30–15:00 U33, Čt 5. 11. 13:30–15:00 U33, Čt 19. 11. 13:30–15:00 U33, Čt 3. 12. 13:30–15:00 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět provádí po psychoterapii 20. století. Soustředí se na základy psychoterapie - poznatky o vztahu psychoterapeut - klient, na obecné faktory a specifické faktory hlavních přístupů. V historii psychoterapie jsou zdůrazněny psychoanalýza, kognitivně behaviorální přístupy, existenciální a humanistické terapie a systemické (rodinné) přístupy. Na konci kurzu bude student schopen znát přínos několika desítek hlavních osobností psychoterapie 20. století. Cíle kurzu jsou: porozumění základním léčebným faktorům v psychoterapii; získání přehledu o společných faktorech a o rozdílech v hlavních směrech v psychoterapii 20. století.
Osnova
 • 1. Úvod do psychoterapie: Terapeutické faktory, které působí změnu. Teorie společných a specifických faktorů.
 • 2. Stádia změny v psychoterapeutickém procesu.
 • 3. Hlavní úkol terapeuta z pohledu různých přístupů. Rozdíl mezi objasňujícími přístupy a přístupy zaměřenými na nácvik a zvládání
 • 4. Péče psychoterapeuta o sebe sama. Supervize a intervize práce. Výcviky v psychoterapii. Etický kodex a etika v práci psychoterapeuta. Vzdělávání. Odborná literatura, časopisy.
 • 5. Hlavní psychoterapeutické směry ve 20. století, jejich základní koncepty a terminologie: hledání shod v rozdílech
 • 6. Psychoanalýza.
 • 7. Vybrané vizitky několika protikladných osobností: Laing a May (existenciální psychoterapie), Wolpe (behaviorální terapie), Marmor.
 • 8. Výhled do budoucna (z pohledu směrů) – Delfská metoda odhadu důležitosti hlavních psychoterapeutických směrů v roce 2010.
 • 9.Integrace v psychoterapii. Integrativní a eklektická psychoterapie. Hnutí eklektické práce v psychoterapii. Působení Sola Garfielda, Johna Norcrosse a dalších.
 • 10. Výzkum v psychoterapii. Historie výzkumu v psychoterapii. Grawe, Timuĺák. Srovnávací výzkum účinnosti psychoterapeutických postupů.
 • 11. Léta 1955 až 1970 v americké (a nejen americké) psychoterapii – vznikání nových škol.
 • 12. Co se lze naučit z „Psychoterapeutických systémů“ Norcrosse a Prochasky
 • 13. Další témata z historie psychoterapie 20. století.
Literatura
 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Variant.) : Teorie & praxe skupinové psychoterapie. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 8071697664. info
 • VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. ISBN 80-86123-02-2. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 1995. 329 s. ISBN 8085824205. info
 • KNOBLOCH, Ferdinand a Jiřina KNOBLOCHOVÁ. Integrovaná psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Grada, Avicenum, 1993. 376 s. ISBN 8071690279. info
 • LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR a Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989. info
 • KONDÁŠ, Ondrej. Psychoterapia a reedukácia : učebnica pre filozofické fakulty. Vyd. 1. Martin: Osveta [Martin], 1985. 291 s. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Psychoterapie [Kratochvíl, 1967]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Příprava prezentace.
Metody hodnocení
Studenti vypracovávají dva průběžné úkoly. 1. prezentaci osobnosti nebo směru v psychoterapii. 2. recenzi psychoterapeutické knihy z posledních 3 let, nebo překlad článku, nebo esej. Možné je i vypracování kazuistiky - pouze pro ty, kdo mají kontakt s praxí.
Závěrečný zkouškový test.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.