PSY461 Základy neurověd

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 17:00–18:30 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/65, pouze zareg.: 0/65
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět Fyziologie člověka a zaměřuje se na stavbu a funkci CNS. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student pochopí základní principy fungování centrálního a periferního nervového systému člověka. Bude schopen vysvětlit neurofyziologické mechanismy vnímání, zpracování informací, pohybu, paměti a učení, chování, motivačních systémů, emocí a pocitů. Pochopí, že obranné chování a stresová odpověď organismu představuje důležitý etiologický faktor psychosomatických onemocnění. Získané znalosti student využije v dalších letech při studiu klinické psychologie a psychoterapie.
Osnova
 • 1) Mozek a chování, vnější prostředí neuronu. Synapse.
 • 2) Přenos a zpracování informací v nervovém systému.
 • 3) Senzorická fyziologie. Somatosenzorický systém.
 • 4) Motorický systém, autonomní nervový systém.
 • 5) Učení a paměť. Řeč. Funkční specializace hemisfér.
 • 6) Střídání bdění a spánku. Modulační systémy mozku. Limbický přední mozek jako strukturální podklad motivací.
 • 7) Implicitní a explicitní emoční procesy: neurovědecké souvislosti psychosomatických onemocnění (PhDr. Světlák).
Literatura
  povinná literatura
 • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. x, 235. ISBN 9788072626182. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 9788024706306. info
  neurčeno
 • LeDoux, J.E. & Damasio, A.R. (2013). Emotions and feelings. In: Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T.M., Siegelbaum, S.A. & Hudspeth, A.J. (Ed.). Principles of neural science. New York: McGraw-Hill,s. 1079–1094. LeDoux, J.E. (2000). Cognitive-emotio
Výukové metody
přednášky, samostatné studium
Metody hodnocení
Předmět Základy neurověd student ukončí písemnou zkouškou, při které vypracuje odpovědi na tři otevřené otázky. Každá vypracovaná otázka bude hodnocena zvlášť A-F, výsledná známka bude průměrem tří dosažených hodnocení. Pro úspěšné absolvování je nutné, aby za každou otázku student získal minimálně E. Součástí testu je zakreslení vybraných anatomických struktur do schematických obrázků mozku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.