PSY461 Základy neurověd

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 47/65, pouze zareg.: 0/65
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základní anatomií a principy fungování nervového systému od úrovně buněčné po funkce mozkových systémů, které jsou podkladem vnímání, pohybu, paměti a učení, motivačních systémů, emocí a pocitů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu Základy neurověd student bude schopen:
- popsat základní anatomii nervového systému člověka;
- definovat základní neurofyziologické pojmy;
- vysvětlit neurofyziologické mechanismy vnímání, zpracování informací, pohybu, paměti a učení, motivačních systémů, emocí a pocitů;
- vysvětlit vztah obranného chování a stresové odpovědi organismu k etiologii některých duševních onemocnění.
Osnova
 • 1) Mozek a chování, vnější prostředí neuronu. Synapse.
 • 2) Přenos a zpracování informací v nervovém systému.
 • 3) Senzorická fyziologie. Somatosenzorický systém.
 • 4) Motorický systém, autonomní nervový systém.
 • 5) Učení a paměť. Řeč. Funkční specializace hemisfér.
 • 6) Střídání bdění a spánku. Modulační systémy mozku. Limbický přední mozek jako strukturální podklad motivací.
 • 7) Implicitní a explicitní emoční procesy: neurovědecké souvislosti psychosomatických onemocnění (PhDr. Světlák).
Literatura
  doporučená literatura
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka : pro humanitní obory. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 302 stran. ISBN 9788024715216. info
 • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. x, 235. ISBN 9788072626182. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 9788024706306. info
 • Neuroscience. Edited by Dale Purves. 6th ed., Oxford University Press, 2018, ISBN10 1605353809
 • LeDoux, J.E. & Damasio, A.R. (2013). Emotions and feelings. In: Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T.M., Siegelbaum, S.A. & Hudspeth, A.J. (Ed.). Principles of neural science. New York: McGraw-Hill,s. 1079–1094. LeDoux, J.E. (2000). Cognitive-emotio
 • PURVES, Dale. Principles of cognitive neuroscience. 2nd ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2013. xxii, 601. ISBN 9780878935734. info
Výukové metody
Přednášky, samostudium.
Metody hodnocení
Předmět Základy neurověd student ukončí písemnou zkouškou, při které vypracuje odpovědi na tři otevřené otázky v časovém limitu 1 hodina. Každá vypracovaná otázka bude hodnocena zvlášť A-F, výsledná známka bude průměrem tří dosažených hodnocení. Pro úspěšné absolvování je nutné, aby za každou otázku student získal minimálně E. Součástí testu je zakreslení vybraných anatomických struktur do schematických obrázků mozku.
Termín písemné závěrečné zkoušky bude na poslední přednášce upřesněn dle požadavků studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/PSY461