PSY527 Internships in Psychology and their ethical challenges

Faculty of Social Studies
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marie Součková (lecturer)
Mgr. Kristína Chabadová (lecturer)
Mgr. Hana Pivolusková (lecturer)
Mgr. Milan Růžička (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Kateřina Novotná
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Timetable of Seminar Groups
PSY527/16_12_2013: No timetable has been entered into IS.
PSY527/21_1_2014: No timetable has been entered into IS.
PSY527/Posledni_praxe: No timetable has been entered into IS.
PSY527/Absolvoval_a: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je obeznámit studenty s etickými dilematy, se kterými se mohou setkat v rámci absolvování povinných praxí a stáží na magisterském stupni studia v rámci katedry psychologie (PSY412, PSY 413, PSY414, PSY415). Předmět vznikl z potřeb praxe a je založen na zkušenostech našich studentů, mentorů a vyučujících praxí a stáží. Dalším cílem je obeznámit studenty s Etickým kodexem katedry psychologie. Předmět prostřednictvím praktických forem výuky připravuje studenty na možná úskalí, která je mohou potkat na praxích a stážích. Diskuze nad těmito úskalími a hledání konkrétních způsobů řešení nejasných situací může poskytnout užitek nejen studentovi samotnému, ale také mentorům praxí a stáží, klientům a jiným lidem, se kterými se v rámci absolvování praxe dostane do kontaktu.
Syllabus (in Czech)
  • Výuka probíhá vždy na závěr semestru v jeden den v rozsahu tří hodin. Studenti mají k dispozici dva možné termíny, ve kterých mohou seminář absolvovat. Jeden zpravidla v zápočtovém týdnu, druhý v rámci zkouškového období. Vždy si zvolí jeden z termínů.
Literature
    required literature
  • Etický kodex katedry psychologie. Naleznete ho ve studijních materiálech.
    recommended literature
  • GERGEN, Kenneth J. Relational being : beyond self and community. New York: Oxford University Press, 2009. xxix, 418. ISBN 0195305388. info
Teaching methods (in Czech)
Skupinová práce, diskuze.
Assessment methods (in Czech)
K udělení zápočtu je potřebná aktivní účast na semináři a sepsání stručné zpětné vazby.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: 3 hodiny za semestr.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2013/PSY527