PSY810 Baccalaureate thesis seminar

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (lecturer)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ladislav Koubek (lecturer)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (lecturer)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eva Pavlíková (lecturer)
doc. PhDr. Ivo Plaňava (lecturer)
PhDr. Ivana Poledňová, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (lecturer)
PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Šipula (lecturer)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit.
Syllabus (in Czech)
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Assessment methods (in Czech)
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: individuální konzultace dle potřeby.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/PSY810