PSYb1120 Metodologie psychologického výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 20. 9. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 4. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 18. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 1. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 15. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 29. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1120/01: Po 13. 9. 8:00–9:40 U44, Po 27. 9. 8:00–9:40 U44, Po 11. 10. 8:00–9:40 U44, Po 25. 10. 8:00–9:40 U44, Po 8. 11. 8:00–9:40 U44, Po 22. 11. 8:00–9:40 U44, Po 6. 12. 8:00–9:40 U44, S. Ježek
Předpoklady
! PSY112 Metodologie psychologického v. && ( PSY117 Statistická analýza dat || PSYb1170 Statistická analýza dat )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologického výzkumu, a to jak z aspektu produkčního (tj. realizace výzkumu), tak konzumentského (tj. posouzení výzkumu). Předmět zprostředkuje studentům poznatky nezbytné k realizaci a posouzení kvality výzkumného projektu a výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a. navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi obsahovými a formálními náležitostmi;
b. formulovat výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy;
c. zvolit adekvátní výzkumný design;
d. vybrat vhodné metody sběru dat a metody výběru zkoumaných osob;
e. napsat výzkumnou zprávu;
f. posoudit přednosti a nedostatky publikovaných výzkumů.
Osnova
 • Předmět tvoří 6 přednáškových bloků, na které navazují semináře. Přednášky i semináře se konají zpravidla jednou za 14 dní.
 • 1. Jak se dělá psychologický výzkum? Etika psychologického výzkumu.
 • 2.-3. Experimentální a neexperimentální výzkumné designy.
 • 4. Jak zajistit, abychom dostali spolehlivé a důvěryhodné odpovědi?
 • 5. Jak vybrat lidi (a chování) do výzkumu?
 • 6. Jak se podělit o své výsledky?
Literatura
  povinná literatura
 • GOODWIN, Kerri A. a C. James GOODWIN. Research in psychology : methods and design. Eight edition. Hoboken: Wiley Custom, 2018. xx, 455. ISBN 9781119510239. info
  doporučená literatura
 • SHAUGHNESSY, John J., Eugene B. ZECHMEISTER a Jeanne S. ZECHMEISTER. Research methods in psychology. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xiv, 578. ISBN 0071116559. info
  neurčeno
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
Výukové metody
Přednášky; Týmová práce na výzkumném projektu; Průběžná zpětná vazba k projektům; Diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Hodnocení finální verze týmového projektu (max 50b);
Písemná zkouška (max 50b);

Účast na seminářích je povinná (na min. 5 z 6). Zkouška zahrnuje teoretické i praktické otázky.

Pro úspěšné absolvování předmětu musí studující včas odevzdat všechny průběžné úkoly, získat alespoň 25b za projekt, alespoň 25b ze zkoušky a celkem alespoň 50b.

Bodové hodnocení je převedeno na známky podle následujícího klíče A: >89b , B: >79b, C: >69b, D: >59b, E: >49b, F: < 50b.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.

PSYb1120 Metodologie psychologického výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Gottfried (cvičící)
Bc. et Bc. Andrea Stašková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 26. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 9. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 23. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 7. 12. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 11. 1. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1120/01: Po 12. 10. 16:00–17:40 U33, Po 26. 10. 16:00–17:40 U33, Po 9. 11. 16:00–17:40 U33, Po 23. 11. 16:00–17:40 U33, Po 7. 12. 16:00–17:40 U33, Po 11. 1. 16:00–17:40 U33, S. Ježek, A. Stašková
PSYb1120/02: Po 12. 10. 16:00–17:40 U53, Po 26. 10. 16:00–17:40 U53, Po 9. 11. 16:00–17:40 U53, Po 23. 11. 16:00–17:40 U53, Po 7. 12. 16:00–17:40 U53, Po 11. 1. 16:00–17:40 U53, J. Gottfried, J. Širůček
PSYb1120/03: Po 19. 10. 16:00–17:40 U53, Po 2. 11. 16:00–17:40 U53, Po 16. 11. 16:00–17:40 U53, Po 30. 11. 16:00–17:40 U53, Po 14. 12. 16:00–17:40 U53, Po 4. 1. 16:00–17:40 U53, S. Ježek, A. Stašková
PSYb1120/04: Po 19. 10. 16:00–17:40 U41, Po 2. 11. 16:00–17:40 U41, Po 16. 11. 16:00–17:40 U41, Po 30. 11. 16:00–17:40 U41, Po 14. 12. 16:00–17:40 U41, Po 4. 1. 16:00–17:40 U41, J. Gottfried, J. Širůček
Předpoklady
! PSY112 Metodologie psychologického v. && ( PSY117 Statistická analýza dat || PSYb1170 Statistická analýza dat )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologického výzkumu, a to jak z aspektu produkčního (tj. realizace výzkumu), tak konzumentského (tj. posouzení výzkumu). Předmět zprostředkuje studentům poznatky nezbytné k realizaci a posouzení kvality výzkumného projektu a výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a. navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi obsahovými a formálními náležitostmi;
b. formulovat výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy;
c. zvolit adekvátní výzkumný design;
d. vybrat vhodné metody sběru dat a metody výběru zkoumaných osob;
e. napsat výzkumnou zprávu;
f. posoudit přednosti a nedostatky publikovaných výzkumů.
Osnova
 • Předmět tvoří 6 přednáškových bloků, na které navazují semináře. Přednášky i semináře se konají zpravidla jednou za 14 dní.
 • 1. Jak se dělá psychologický výzkum? Etika psychologického výzkumu.
 • 2.-3. Experimentální a neexperimentální výzkumné designy.
 • 4. Jak zajistit, abychom dostali spolehlivé a důvěryhodné odpovědi?
 • 5. Jak vybrat lidi (a chování) do výzkumu?
 • 6. Jak se podělit o své výsledky?
Literatura
  povinná literatura
 • GOODWIN, Kerri A. a C. James GOODWIN. Research in psychology : methods and design. Eight edition. Hoboken: Wiley Custom, 2018. xx, 455. ISBN 9781119510239. info
  doporučená literatura
 • SHAUGHNESSY, John J., Eugene B. ZECHMEISTER a Jeanne S. ZECHMEISTER. Research methods in psychology. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xiv, 578. ISBN 0071116559. info
  neurčeno
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
Výukové metody
Přednášky; Týmová práce na výzkumném projektu; Průběžná zpětná vazba k projektům; Diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Hodnocení finální verze týmového projektu (max 50b);
Písemná zkouška (max 50b);

Účast na seminářích je povinná (na min. 5 z 6). Zkouška zahrnuje teoretické i praktické otázky.

Pro úspěšné absolvování předmětu musí studující včas odevzdat všechny průběžné úkoly, získat alespoň 25b za projekt, alespoň 25b ze zkoušky a celkem alespoň 50b.

Bodové hodnocení je převedeno na známky podle následujícího klíče A: >89b , B: >79b, C: >69b, D: >59b, E: >49b, F: < 50b.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.

PSYb1120 Metodologie psychologického výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1120/01: Po 16. 9. 10:00–11:40 U23, Po 30. 9. 10:00–11:40 U23, Po 14. 10. 10:00–11:40 U23, Po 11. 11. 10:00–11:40 U23, Po 25. 11. 10:00–11:40 U23, Po 9. 12. 10:00–11:40 AVC, J. Procházka
PSYb1120/03: každé liché pondělí 8:00–9:40 U23, M. Vaculík
PSYb1120/04: každé liché pondělí 10:00–11:40 U23, S. Ježek
Předpoklady
! PSY112 Metodologie psychologického v. && ( PSY117 Statistická analýza dat || PSYb1170 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologického výzkumu, a to jak z aspektu produkčního (tj. realizace výzkumu), tak konzumentského (tj. posouzení výzkumu). Předmět zprostředkuje studentům poznatky nezbytné k realizaci a posouzení kvality výzkumného projektu a výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a. navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi obsahovými a formálními náležitostmi;
b. formulovat výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy;
c. zvolit adekvátní výzkumný design;
d. vybrat vhodné metody sběru dat a metody výběru zkoumaných osob;
e. napsat výzkumnou zprávu;
f. posoudit přednosti a nedostatky publikovaných výzkumů.
Osnova
 • Předmět tvoří 6 přednáškových bloků, na které navazují semináře. Přednášky i semináře se konají zpravidla jednou za 14 dní.
 • 1. Jak se dělá psychologický výzkum? Etika psychologického výzkumu.
 • 2.-3. Experimentální a neexperimentální výzkumné designy.
 • 4. Jak zajistit, abychom dostali spolehlivé a důvěryhodné odpovědi?
 • 5. Jak vybrat lidi (a chování) do výzkumu?
 • 6. Jak se podělit o své výsledky?
Literatura
  povinná literatura
 • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007. xxiii, 597. ISBN 9780471763833. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
  doporučená literatura
 • SHAUGHNESSY, John J., Eugene B. ZECHMEISTER a Jeanne S. ZECHMEISTER. Research methods in psychology. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xiv, 578. ISBN 0071116559. info
Výukové metody
Přednášky; Týmová práce na výzkumném projektu; Průběžná zpětná vazba k projektům; Diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Hodnocení finální verze týmového projektu (40b);
Dva průběžné multiple choice testy (15b);
Písemná zkouška (20b);

Účast na seminářích je povinná (na min. 5 z 6). Průběžné testy obsahují teoretické otázky. Zkouška je aplikovaná, otázky se týkají krátké výzkumné zprávy.

Pro absolventi předmětu musí student včas odevzdat všechny průběžné úkoly, napsat oba průběžné testy, získat alespoň 20b za projekt, alespoň 10b ze zkoušky a celkem alespoň 35b.

Bodové hodnocení je převedeno na známky podle následujícího klíče A (63 a více), B (62 – 56), C (55 – 49), D (48 – 42), E (41 – 35), F (34 – méně).
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.