PUPn4513 Public Policy Process

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
prof. John Frederick Wilton (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Only for students of the English study program Public Policy and Human Resources. For the bachelor students of the Czech program the course VPL "Public Policy in EU" is prepared.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 2/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
In first part of the course after a brief introduction to the basis of, and principles underpinning, E.U. public policy the course will take students on a journey that conceptualises the EU public policy process into four sections – agenda setting, policy formulation, policy decision-making and policy implementation. In examining these four parts of the policy process different models of analysis will be employed at different levels within the EU and at different stages of the policy process. In the second part of the course students are introduced with the importance of organizational processes at different levels public policy. Students will thoroughly study the political process at the street level and gain insight into single organizational and inter-organizational processes within the nation state. Students will be able to identify different types of networking in the age of "political governance". Finally, the question of political accountability will be opened in the context of organizational and implementation discretion. The final lecture of the course will firstly examine an EU public policy area, utilising it as a case study within the conceptual frameworks identified in the first and second parts of the course, and then the second part of the final lecture will raise and examine the question of the ‘europeanisation’ of the public policy process.
Výstupy z učení
Students will be able to: -identify public policy issues and problems in the EU - to recognize the integration and disintegration tendencies in the public policy cycle in the EU - write an essay on the barriers to the integration of national policies in the EU - Consider ethical dilemmas and issues of responsibility while shaping public policy in the EU
Osnova
 • Lecture 1. The basis of, and principles underpinning, E.U. public policy: harmonisation, mutual recognition and convergence? Lecture 2. Agenda-setting: role and purpose, fragmentation and the absence of effective policy co-ordination Lecture 3. Policy formulation: the policy communities and policy networks model, policy-making uncertainty, expertise and epistemic communities, multiple policy-making ‘venues’ Lecture 4. Policy decision-making: institutional analysis, Concepts of rationality and incrementalism. Lecture 5. Policy implementation: implementation as a complex and multifaceted process, characterising implementation in the E.U. Lecture 6 Implementation and importance of organizational processes, Public organization as bureaucracy, policy process at the street level, Workshop 1 (see actual sylabus for details) Lecture 7. a) A case study of the E.U. policy process: Welfare; b) The ‘Europeanisation’ of public policy Workshop 2 Presentations Lecture 8. Policy process in the age of governance. Networks and communities in the modern national state. Inter-organisational behaviour and implementation analysis Lecture 9, personal consultation:The problem of accountability. Accountability and evaluation. Transformations in the overall relationship between state and society.
Literatura
  povinná literatura
 • HILL, Michael J. The public policy process. Seventh edition. London: Routledge, Taylor & Francis group, 2017. xiii, 414. ISBN 9781138909496. info
  doporučená literatura
 • Governance, globalization and public policy. Edited by Patricia Kennett. Northampton, MA: Edward Elgar, 2008. xi, 265. ISBN 9781845424367. info
 • CASTLES, Francis Geoffrey. Comparative public policy : patterns of post-war transformation. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. xi, 352. ISBN 1858988233. info
  neurčeno
 • HILL, Michael J. The public policy process. 6th ed. New York: Pearson, 2012. xv, 350. ISBN 9781408288894. info
Výukové metody
Lectures, class discussion, individual project (essay), homework and reading.
Metody hodnocení
a)Attendance: 80% attendance at lectures (at least 5) and 100% attendance at the 2 workshops is a requirement to pass this course; b)Essay (maximum 2000 words/6 sides of A4 paper)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/PUPn4513