SANb1005 Současná sociální a kulturní teorie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN103 Sociální a kulturní teorie && ! NOW ( SAN103 Sociální a kulturní teorie )
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Představit základní antropologické teorie a jejich čelní představitele, ukázat studujícím, jak jsou teorie propojeny s praxí/výzkumem jednotlivých autorů v minulosti i nyní.
Výstupy z učení
Schopnost detekovat použitou teorii na základě čtení etnografické práce, schopnost navrhnout vhodnou teorii pro řešení konkrétní tématické otázky v antropologii
Osnova
  • Antropologie jako studium jinakosti: Jinakost u M. Mausse, E. Durkheima, B. Malinowského Já, jiné Já a další agenti antropologického zájmu Jak Mary Douglas potkala Clauda Levi-Strausse Geertz a Turner si všímají nepozorovaného Edward Said a otevřené přehrady Orientu Antropologové z řad těch Druhých Kapitalismus a lidé bez historie: antropologie a představa rozvoje Sociální struktura a praktické jednání Pierre Bourdieu, ekonomie symbolických statků a symbolická moc. Moderní strategie moci a vědění: neoliberální governmentalita
Literatura
    povinná literatura
  • Kuper, Adam. 1996. Anthropologists and Anthropology: The Modern British School. London: Routledge Perry, Richard, J. 2003. Five Key Concepts in Anthropological Thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hal
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
prosím sledujte aktuální sylabus pro danou kohortu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SANb1005