SANb2007 Dějiny sociální antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 U35
Předpoklady
! SAN235 Dějiny sociální antropologie && ! NOW ( SAN235 Dějiny sociální antropologie )
Schopnosť čítať literatúru v anglickom jazyku. Absolvovanie kurzu vyžaduje prečítať približne 25 strán odborného textu v ang. jazyku týždenne.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: !SAN235 && !NOW(SAN235)
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující bakalářského studia s významnými osobnostmi a směry sociální a kulturní antropologie. Kurz je věnován evolucionismu, britskému funkcionalismu, americkému konfiguracionismus, symbolická antropologie, strukturalismus, interpetativní antropologie.
Výstupy z učení
Student/studentka bude po absolvování předmětu schopen/schopna:
- určit a popsat nejdůležitější směry ve vývoji antropologického myšlení;
- identifikovat rysy teoretických směrů v odborných textech;
- napsat esej analyzujíci teoretický text/směr v sociální antropologii;
Osnova
 • Úvod do kurzu, vysvetlenie syllabu, priebehu kurzu a hodnotenia
 • Evolucionizmus Edward Burnett Tylor, James George Frazer, Lewis Henry Morgan
 • Veda o spoločnosti: sociálny fakt a kolektívne vedomie Émile Durkheim, Marcel Mauss
 • Historický partikularizmus a difuzionizmus Franz Boas, Ratzel, Frobenius
 • Funkcionalizmus Bronislaw Malinowski
 • Odpovede na funkcionalizmus: Funkčný štrukturalizmus, odmietnutie funkcionalizmu Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Edward Evans-Pritchard
 • Konfiguracionizmus, výskumy osobnosti a kultúry Ruth Benedictová, Margaret Meadová, Edward Sapir
 • Symbolická a interpretatívna antropológia 1 Clifford Geertz
 • Symbolická a interpretatívna antropológia 2 Victor Turner, Mary Douglas
 • Marxistická antropológia a kultúrny materializmus Maurice Godelier, Claude Meillassoux, Eric Wolf, Sidney Mintz, Marvin Harris
 • Záver, hodnotenie kurzu, kvíz
 • Definitívna verzia sylabu bude zverejnená po začiatku semestra v organizačných pokynoch ku kurzu.
Literatura
  povinná literatura
 • SOUKUP, Václav. 1996. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Nové rozšířené vydání. Praha: Univerzita Karlova.
  doporučená literatura
 • KANOVSKÝ, Martin. Kultúrna a sociálna antropológia : osobnosti a teórie. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, 2004. 249 s. ISBN 8089027105. info
Výukové metody
přednášky, teoretická příprava,kritické čtení textů, diskuze, skupinové projekty
Metody hodnocení
Písomný test s otvorenými aj uzatvorenými otázkami, esej
Definitívna verzia sylabu bude zverejnená po začiatku semestra v organizačných pokynoch ku kurzu.
Informace učitele
Definitívna verzia sylabu bude zverejnená po začiatku semestra v organizačných pokynoch ku kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SANb2007