SANb2015 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející), Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (zástupce)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
-
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uchopení Izraelsko-palestinského konfliktu optikou moci, která se soustřeďuje v různých diskursech, které se k této lokalitě váží. Relativita těchto nazírání odráží zároveň i relativitu pravdy. Ke konfliktu je přistupováno jako k dynamickému vyjednávání mocenských pozic a dominujících diskurzů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen nahlížet na tématiku konfliktu nikoliv nutně negativně a aktivně ve smyslu jejich odstranění, ale raději coby formy dialogu mezi různými stupni moci a jejich vykonavateli. Uvědomí si relativitu skupinovosti, její fluidní hranice, spojené nejen s prostorem, ale i rétorikou politickou a ekonomickou.
Osnova
  • Geo-politický kontext Historie prostoru Kosmologie prostoru Skupinovost Konflikt jako forma dialogu Pravda sídlí ve dvou chrámech Mocní spojenci, bohatí sousedé Mediace a vyjednávání je méně lukrativní než zbraně Věčně trpící Mediace oblasti a konfliktu Aktivistické organizace
Literatura
  • SLOBODNÍK, Martin & KOVÁCS , Attila (eds.), Religious Authority versus Political Power in Asia ,Bratislava, Chronos, 2006
  • KOVÁČ , Milan & KOVÁCS, Attila & PODOLÍNSKA, Tatiana (eds.), Roads to the Otherworld. Dead and Burial in the Religions of the World , Bratislava, Central European Religious Studies(CERES), 2005
Výukové metody
Seminář, diskuse, čtení, přednášky, skupinový projekt
Metody hodnocení
Závěrečná esej 50%, práce v hodině 50%
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/SANb2015