SANb2017 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U35
Předpoklady
Obecný zájem o sociální vědy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům hlavní teorie nationalismu, národa, státu, rasy, rasismu a skupinovosti, které formovaly Střední Evropy v minulosti i v současnosti. Téma budeme studovat optikou sociální antropologie za použití teorií moci, sociální struktury, příbuzenství, náboženství a ekonomie.
Výstupy z učení
Studující budou schopni identifikovat známky nacionalismu, rasismu a skupinovosti v soudobých kulturách Střední Evropy. Dovedou kriticky zhodnotit jejich dopady a důsledky a připodobnit je k dění v mimoevropských kulturách.
Osnova
  • 1. Groups and Groupness 2. Theories of Race and Racism 3. Ethnicity and belonging 4. Nation and nationalism 5. State and citizenship 6. Minorities, refugees and the status of the Other 7. Roma/Gypsies 8. Slovaks 9. Germanic tribes 10. Ukrainians 11. Exotic and local Vietnamese 12. Czechs
Literatura
  • HROCH, Miroslav. Comparative studies in modern European history : nation, nationalism, social change. Aldershot: Ashgate, 2007. 1 sv. ISBN 9780754659358. info
  • SMITH, Anthony D. Nationalism and modernism : a critical survey of recent theories of nations and nationalism. First published. London: Routledge, 1998. xiv, 270. ISBN 0415063418. info
  • BILLIG, Michael. Banal nationalism. 1st pub. London: SAGE Publications, 1995. 200 s. ISBN 0-8039-7525-2. info
  • O'BRIEN, Conor Cruise. Ancestral voices : religion and nationalism in Ireland. Dublin: Poolbeg, 1994. 197 s. ISBN 1853714291. info
Výukové metody
Přednášky, skupinová diskuse, skupinové projekty, domácí přípravy, čtení
Metody hodnocení
50% esej, 50% prezentace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/SANb2017