SOC0700 Qualitative Text Analysis - Atlas.ti

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Povinný předmět pro studující magisterského programu sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Studující volí jeden ze 3 nabízených metodologických kurzů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, aby studující byli schopni:
• porozumět klíčovým přístupům k analýze textů
• intrepretovat texty (dokumenty, konverzace, mediální produkty ad.) s využitím konkrétního přístupu
• aplikovat teoretické a metodologické poznatky při analýze již existujících dokumentů
• zdokonalit se v psaní odborného textu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních metod analýzy textu;
- aplikovat analytické principy při interpretaci textu;
- analyzovat a interpretovat existující dokumenty;
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky
 • 2. Práce s bibliografickým softwarem a elektronickými zdroji
 • 3. Obsahová analýza
 • 4. Etnometodologie a konverzační analýza
 • 5. Zakotvená teorie (program Atlas.ti)
 • 6. Diskurzní analýza
 • 7. Kritická diskurzní analýza
Literatura
 • Methods of critical discourse studies. Edited by Ruth Wodak - Michael Meyer. 3rd edition. Los Angeles: Sage, 2016. ix, 256. ISBN 9781446282410. info
 • The discourse studies reader : main currents in theory and analysis. Edited by Johannes Angermüller - Dominique Maingueneau - Ruth Wodak. Amsterdam: John Benjamins, 2014. vii, 417. ISBN 9789027270184. info
 • FAIRCLOUGH, Norman a Isabela FAIRCLOUGH. Political discourse analysis. New York: Routledge, 2012. x, 266. ISBN 9780415499231. info
 • WODAK, Ruth. The discourse of politics in action : politics as usual. Paperback edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. xvii, 252. ISBN 9780230018815. info
 • FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis : the critical study of language. 2nd ed. Harlow: Longman, 2010. 591 s. ISBN 9781405858229. info
 • Handbook of communication in the public sphere. Edited by Ruth Wodak - Veronika Koller. Berlin: De Gruyter Mouton, 2010. xx, 462. ISBN 9783110226058. info
 • Qualitative discourse analysis in the social sciences. Edited by Ruth Wodak - Michał Krzyżanowski. First published. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xi, 216. ISBN 0230019870. info
 • FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse : textual analysis for social research. 1st pub. London: Routledge, 2003. vi, 270. ISBN 0415258936. info
 • Discourse as data : a guide for analysis. Edited by Simeon Yates - Stephanie Taylor - Margaret Wetherell. London: SAGE, 2001. iii, 338. ISBN 0761971580. info
 • FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. 2nd ed. New York: Longman, 2001. xii, 226. ISBN 0582414830. info
 • Discourse as structure and process : discourse studies: a multidisciplinary introduction. Edited by Teun Adrianus van Dijk. London: SAGE Publications, 1997. xii, 356. ISBN 0803978456. info
 • Gender and discourse. Edited by Ruth Wodak. London: Sage, 1997. ix, 303. ISBN 0761950990. info
 • FAIRCLOUGH, Norman. Discourse and social change. Cambridge, MA: Polity Press, 1992. 259 p. ISBN 9780745612188. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, praktické procvičování v analytickém programu, prezentace vlastní analýzy
Metody hodnocení
Průběžné cvičení práce s analytickým softwarem, zpracování vlastní analýzy podle vybraného přístupu a její prezentace
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC0700