SOC418 Analýza kategorizovaných dat

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kategorizovaná data tvoří převážnou většinu dat v sociologických šetřeních. Tento kurs je praktický, není zaměřen na teorii, ale na analýzu a interpretaci kategorizovaných dat. Jedná se o pracovní seminář, v němž se studenti a studentky naučí pracovat se dvěma statistickými technikami, které se k analýze kategorizovaných dat od druhé poloviny 80. let minulého století v sociálních vědách používají. K analýze vztahu mezi nezávisle a závisle proměnnou budeme pracovat s jednotlivými variantami logistické regrese. V případě, že nelze ve vztahu proměnných určit závisle a nezávisle proměnnou, budeme pracovat s log-lineárními modely. Studenti a studentky se naučí pracovat se statistickými programy STATA a LEM.
Osnova
  • 1) Úvod: kategorizovaná data v sociologii, 2) Logistická regrese pro závisle proměnnou o dvou kategoriích - I, 3) Logistická regrese pro závisle proměnnou o dvou kategoriích - II, 4) Prediktory v logistické regresi a jejich interpretace - I, 5) Prediktory v logistické regresi a jejich interpretace - II, 6) Diagnostika logistické regrese, 8) Analýza dvojrozměrných a vícerozměrných kontingenčních tabulek, 9) Základní hierarchické log-lineární modely, 10) Pokročilejší log-lineární modely - topologie, asociace, multiplikace, 11) Logistická regrese pro závisle proměnnou o více uspořádaných kategoriích a pro závisle proměnnou o více kategoriích, 12) Logistická regrese a log-lineární modely – propojení a závěrečné souvislosti
Výukové metody
přednášky, cvičení, seminární práce
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. K jeho získání je nutné absolvovat nejméně 80 % výuky a vypracovat závěrečnou seminární práci. V prvních týdnech kurzu si studenti a studentky samostatně vyberou téma své seminární práce. Podobu a typ analýzy v rámci seminární práce musí diskutovat s vyučujícím v průběhu semestru (konzultační hodiny). Vyučující ústně schvaluje podobu seminární práce a potvrzuje data a typ analýzy k její realizaci. Teprve poté studenti a studentky začínají na seminární práci pracovat. Bez individuálních konzultací a schválení nemohu seminární práci jako výstup z kurzu přijmout, čímž studující ztratí nárok na úspěšné absolvování kurzu. Všechny závěrečné práce schvaluji nejpozději do 10 týdne semestru. Nicméně platí, že čím dříve, tím lépe, i když data nelze samozřejmě analyzovat dříve, než si osvojíme odpovídající statistické techniky a postupy. Doporučuji nejméně 3 individuální konzultace k závěrečným pracím před jejich schválením. Závěrečné práce se odevzdávají ve 12 týdnu semestru. Jejich výsledky studenti a studentky budou prezentovat ve 13 týdnu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.