SOC567 Narratives, Icons, Identities

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Basic knowledge of sociological theories and methods is presupposed.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
porozumět a vysvětlit kličové pojmy sociologie formování identit jako jsou například kolektivní identita, osobní identita, sociální identita, třídní vědomí, etnické identity a proces etnizace, genderové identity, lokální identity, národní identity, kosmopolitní identity;
analyzovat základní sociologické perspektivy formování identit.
na základě nabytých znalostí formulovat sociologické interpretace empirických případů formování identit
Výstupy z učení
Knowledge of the basic analytical apparatus of contemporary cultural sociology. Ability to critically interpret and apply articles published in academic journals for own research. Ability to employ relevant analytical apparatus for explaining various social phenomena.
Osnova
 • 1. Modernity and interpretations of the future - Koselleck (2004: 9-25)
 • 2. Remolding a word into a concept - Koselleck (2004: 75-92)
 • 3. Polarities, counter-concepts, identities - Koselleck (2004: 155-191)
 • 4. The categories of experience and expectations - Koselleck (2004: 255-275)
 • 5. War memorials and identity formation - Koselleck (2002: 285-326)
 • 6. Iconoclasm and symbolic retribution- Stites (1985)
 • 7. Image, ideology, iconoclasm - Mitchell (1986: 7-74, 151-208)
 • 8. Iconography, iconology, meaning - Panofsky (2012)
 • 9. Iconographic experience - Alexander (2008)
 • 10. Memories, futures and impossible identities - Wolf (1984)
Literatura
  povinná literatura
 • Mitchell, W. 1986. Iconology : image, text, ideology. Chicago: University of Chicago Press.
  neurčeno
 • Panofsky,Erwin.2012.“On the Problem of Describing and InterpretingWorks of theVisualArts.” Critical Inquiry 38(3): 467–482.
 • Wolf, Christa. 1984. Patterns of Childhood . New York: Farrar, Straus, and Giroux.
 • Alexander, Jeffrey. C. 2008.“Iconic Experience in Art and Life.” Theory, Culture & Society 25(5):1.
 • Stites, Richard. 1985.“Iconoclastic Currents in the Russian Revolution: Destroying and Preserving the Past.” Pp. 1–24 in Bolshevik Culture, edited by Abbott Gleason and Richard Stites. Bloomington: Indiana University Press.
 • KOSELLECK, Reinhart. Futures past : on the semantics of historical time. Translated by Keith Tribe. New York: Columbia University Press, 2004. xx, 317. ISBN 0231127715. info
 • KOSELLECK, Reinhart. The practice of conceptual history : timing history, spacing concepts. Edited by Hayden V. White, Translated by Todd Samuel Presner. Stanford, California: Stanford University Press, 2002. xiv, 363. ISBN 0804743053. info
Výukové metody
přednášky, semináře, prezentace.
Metody hodnocení
průbežné pisemné přípravy, průběžná písmená práce, závěrečná studie
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, jaro 2017.