SOC568 Antropologický výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Souhlas vedoucího/učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si zapisují studenti, kteří v daném semestru absolvují terénní výzkum pro svou Mgr. práci a/nebo spolupracují s vyučující na jejím výzkumném projektu. Cílem předmětu je umožnit studující/mu realizovat vlastní terénní výzkum. Může to být výzkum, který generuje primární data požadovaná pro diplomovou práci studenta, nebo terénní výzkum realizovaný vedoucím/učitelem předmětu, na kterém se student rovněž samostatně podílí určitou měrou.
Výstupy z učení
Podle typu výzkumu je výstupem terénní deník, primární data, draft článku, draft kapitoly diplomové práce, osnova diplomové práce, mentální mapa na zkoumané téma.
Osnova
  • Individuální, v závislosti na terénním výzkumu
Výukové metody
Diskuse, supervize v terénu, domácí úkoly, vlastní výzkum, zpětná vazba, psaní
Metody hodnocení
Práce v kurzu, terénní deník, kvalita výstupného textu
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět si zapisují studenti profilace SAN, kteří po domluvě se školitelkou/školitelem realizují terénní výzkum.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.