EN

FSS:SOC593 Sociologie prostoru a architek - Informace o předmětu

SOC593 Sociologie prostoru a architektury

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studující s vybranými klasickými i soudobými texty sociologie prostoru a sociologie architektury a zaměřuje se na následující okruhy: architektonické pole, materialita, prostor jako aktér, mocenské aspekty prostoru a architektury.
Výstupy z učení
Nabyté znalosti mohou studující chápat jako komplementární k informacím získaných v kurzech urbánní sociologie, ale také jako příklad specifického přístupu ke studiu společnosti rámovaného její „prostorovou“ dimenzí. Studující budou schopni kriticky číst a diskutovat teoretické texty a aplikovat nabyté znalosti při analytické práci jak při psaní odborných textů, tak při práci v terénu v rámci etnografických pozorování.
Osnova
  • Prostor a architektura ve společnosti a v sociologii Plánování města Architektonické pole Prostor jako sociální aktér Čtení utopie a jiné prostory Architektura a moc Postkoloniální pohled Etnografie architektury
Výukové metody
Diskusní semináře, terénní cvičení.
Metody hodnocení
Účast s písemnou přípravou na základě četby odborného textu Odevzdání dvou seminárních prací
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SOC593