SOC920a Seminář k disertační práci I

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Kissová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Kissová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 13. 10. 14:00–18:00 U34, Pá 8. 12. 14:00–18:00 U34, Pá 26. 1. 14:00–18:00 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednesení částí analýzy, dosažených výsledků nebo teoretických východiskách a kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi. Student/ka dostane zpětnou vazbu od vyučujícího a svých kolegů/kolegyň.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen argumentovat, oponovat, diskutovat.
Osnova
  • Předmět se zapisuje dvakrát v průběhu druhého či dalších ročníků studia (SOC920a a SOC920b). Studenti/studentky prezentují samostatně vstupní kapitoly svých disertací a jejich vystoupení jsou předmětem skupinové diskuse (aktivní účast na ní je dalším požadavkem kurzu). Termíny sektání určuje vyučující na začátku semestru. V závislosti od počtu zapsaných studentů je určen i počet setkání (obvykle jde o 3 setkání za semestr).
Literatura
  • Students work with their own dissertation chapters/ papers
  • Studenti/studentky pracují s vlastními texty, částmi budooucí disertace
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací částí disertace a následnou diskusí. Semináře probíhají v českém, ale i anglickém jazyce v závislosti na složení skupiny studujících v kurzu.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě účasti na seminářích a aktivní diskusi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.