SOC920b Seminář k disertační práci II

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Kissová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Kissová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednesení částí analýzy, dosažených výsledků nebo teoretických východiskách a kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi. Student/ka dostane zpětnou vazbu od vyučujícího a svých kolegů/kolegyň. // Presentation of parts of analysis, findings or theories as well as critical discussion over part of dissertation theses with colleagues. Student gets feedback from the lecturer and from his/her colleagues.
Osnova
  • Předmět se zapisuje dvakrát v průběhu druhého či dalších ročníků studia (SOC920a a SOC920b). Studenti/studentky prezentují samostatně vstupní kapitoly svých disertací a jejich vystoupení jsou předmětem skupinové diskuse (aktivní účast na ní je dalším požadavkem kurzu). Termíny sektání určuje vyučující na začátku semestru. V závislosti od počtu zapsaných studentů je určen i počet setkání (obvykle jde o 3 setkání za semestr). // Student enrolls in the course twice (SOC920a and SOC920b) within the following semester or years of study. Students present parts of their dissertations individually and these presentations are then followed by the group discussion (active participation is one of the course requirements). Dates of the sessions are scheduled by the lecturer at the beginning of semester. The number of sessions depends on the number of enrolled students (it is usually 3 session per semester).
Literatura
  • Students work with their own dissertation chapters/ papers
  • Studenti/studentky pracují s vlastními texty, částmi budooucí disertace
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací částí disertace a následnou diskusí. Semináře probíhají v českém, ale i anglickém jazyce. // Sessions are based on presentations followed by discussions over presented chapters of the dissertation thesis. Seminars are held in Czech but also in English.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě účasti na seminářích, aktivní diskusi a prezentaci části disertace nebo jiného autorského textu/článku. // The evaluation is based upon the attendance, active participation of students in discussions and presentation of a chapter of the dissertation or other author's paper.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.