SOC932 Analýza dat

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 19 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Obvyklým předpokladem pro produktivní práci v kurzu je obhájený rozšířený projekt disertační práce z kurzu SOC913.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšit metodologickou kvalifikaci a posílit praktické výzkumné dovednosti v oblasti vlastního disertačního výzkumu.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen aplikovat metodologické přístupy, vysvětlit, interpretovat, argumentovat.
Osnova
  • Osnova se liší podle momentální nabídky. Studující si mohou vybrat existující kurz z nabídky katedry sociologie, případně dalších kateder. Za kurz SOC932 můžou být uznány také metodologické letní školy, metodologické kurzy na jiných českých nebo zahraničních univerzitách, případně samostudium zvolené metody/metod pod dohledem školitele.
Literatura
    doporučená literatura
  • ELSTER, Jon. Explaining social behavior : more nuts and bolts for the social sciences. Revised edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. x, 505. ISBN 9781107416413. info
  • The SAGE handbook of social research methods. Edited by Pertti Alasuutari - Leonard Bickman - Julia Brannen. Paperback ed. London: SAGE publication, 2008. xvi, 631. ISBN 9781412919920. info
  • DE VAUS, D. A. Analyzing social science data. First published. London: SAGE Publications, 2002. xxiv, 401. ISBN 0761959386. info
  • TRIGG, Roger. Understanding social science :a philosophical introduction to the social sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ix, 270 s. ISBN 0-631-21872-6. info
  • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five traditions. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. xv, 403. ISBN 0761901442. info
  • LAYDER, Derek. Sociological practice : linking theory and social research. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998. vi, 191. ISBN 0761954309. info
  • ELSTER, Jon. Nuts and bolts for the social sciences. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. viii, 184. ISBN 0521376068. info
Výukové metody
Závisí na vybraném kurzu (napr. semináře, přednášky, diskuze, prezentace).
Metody hodnocení
Závisí na vybraném kurzu (např. prezentace, závěrečná práce, praktické cvičení).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.