EN

FSS:SOC984 Research Methodology - Informace o předmětu

SOC984 Research Methodology

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem metodologického semináře, koncipovaného jako diskuse o metodologických problémech konkrétních disertací, bude dále prohloubení znalostí povahy sociální vědy, jejích základních metodologických paradigmat a jejích přístupů k sociální realitě. Diskutována bude práce na optimalizaci tvorby projektu výzkumu. Seminář je založen na samostatné četbě a promýšlení tématu vlastní disertační práce v jejím kontextu. Kurz Metodologický seminář musí být zapsaný nejpozději ve 3. semestru.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vysvětlit, diskutovat, argumentovat, zdôvodnit.
Osnova
  • Předmět se zabývá tématy jako: Věda a její metoda. Ontologie a epistemiologie a sociální výzkum. Soupeřící metodologická paradigmata současné sociologie. Rozdílné metodologické strategie - dedukce, indukce a falzifikace. Vysvětlení a interpretace. Je provázen diskusí k projektům disertačních prací a k jejich základním metodologickým problémům.
Literatura
  • SILVERMAN, David. Doing qualitative research : a practical handbook. 3rd ed. London ;: SAGE, 2010. xiv, 456. ISBN 9781848600348. info
  • TRIGG, Roger. Understanding social science : a philosophical introduction to the social sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ix, 270. ISBN 0631218718. info
Výukové metody
čtení, seminární diskuze, aplikace na vlastní disertační projekt
Metody hodnocení
participace v semináři, vlastní projekt, obhajoba projektu před komisí
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SOC984