SOCb3006 Praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
80h praxe a několik seminářů. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( GEN131 Praxe 2 ) && ! GEN131 Praxe 2 && ! GEN130 Praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci kurzu Praxe 2 prezentují studující organizace, ve kterých vykonávali svou praxi. Své spolužačky a spolužáky seznámí s vlastními zkušenostmi práce v organizaci. Součástí prezentace každé studentky/ každého studenta je genderová analýza organizace. Studující po skončení tohoto kurzu budu schopni:
provést genderovou analýzu organizace (genderový audit)
vypracovat odbornou analytickou zprávu
prezentovat výsledky na odborném fóru
zorientují se ve funogování organizací a institucí v neziskovém, státním i ziskovém sektoru
Výstupy z učení
provést genderovou analýzu organizace (genderový audit)
vypracovat odbornou analytickou zprávu
prezentovat výsledky na odborném fóru
Osnova
  • individuální praxe studentské prezetace se zpětnou vazbou od studujících i od vyučující.
Výukové metody
Studentské prezetace se zpětnou vazbou od studujících i od vyučující.
Metody hodnocení
prezetace, závěrečná zpráva
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.