SOCb3006 Praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
80h praxe a několik seminářů. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 3.70
Předpoklady
! NOW ( GEN131 Praxe 2 ) && ! GEN131 Praxe 2 || ! GEN130 Praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci kurzu Praxe studující vyhledají organizaci, ve které budou vykonávat praxi, budou seznámeni s kritérii pro výběr organizace, zajistí smlouvu s organizací a dostanou informace o pravidlech výkonu praxe. Studující také získají instrukce pro vykonání genderové analýzy organizace, aby ve druhé půli praxe (předmětu) mohli zpracovat závěrečnou zprávu z praxe. Ve vybrané organizaci, ve kterých vykonávali svou praxi. Své spolužačky a spolužáky seznámí s vlastními zkušenostmi práce v organizaci. Součástí prezentace každé studentky/ každého studenta je genderová analýza organizace. Studující po skončení tohoto kurzu budu schopni:
provést genderovou analýzu organizace (genderový audit)
vypracovat odbornou analytickou zprávu
prezentovat výsledky na odborném fóru
zorientují se ve funogování organizací a institucí v neziskovém, státním i ziskovém sektoru
Výstupy z učení
provést genderovou analýzu organizace (genderový audit)
vypracovat odbornou analytickou zprávu
prezentovat výsledky na odborném fóru
Osnova
  • výběr organizace zajištění organizace pro praxi podpis smlouvy oběma stranami (FSS, organizace) praxe v organizaci (80h) práce na analýze úkolu z praxe prezetace se zpětnou vazbou od studujících i od vyučující.
Výukové metody
samostatné praxe v organizacích studentské prezetace se zpětnou vazbou od studujících i od vyučující.
Metody hodnocení
prezetace, závěrečná zpráva
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.