SPPd0004 Seminář k formulaci cíle disertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zformulovat a zdůvodnit základní výzkumnou otázku.
Výstupy z učení
Formulovat aplikační problém. Formulovat výzkumný problém. Specifikovat výzkumnou otázku na základě formulace aplikačního a výzkumného problému.
Osnova
  • Aplikační problém. Intepretace relevantní literatury o aplikačnímu problému. Intepretace relevantní literatury o výzkumném problému. Výzkumný problém. Vědění potřebné pro řešení aplikačního a výzkumného problému. Výzkumná otázka o potřebném vědění.
Literatura
    doporučená literatura
  • SCHUTT, R. K. 2009. Investigating the Social World. Thousand Oaks, Caligornia: Pine Forge Press.
  • ABEND, G. 2008. The Meaning of Theory. Sociological Theory. 26(2), 173-199.
Výukové metody
četba, samostudium, diskuse s vedoucím práce
Metody hodnocení
zpětná vazba z hlediska konzistence mezi aplikačním problémem, výzkumným problémem a výzkumnou otázkou a z hlediska jejího zdůvodnění poznatky relevantní literatury
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SPPd0004