SPPd0005 Oborová zkouška ze sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je analyticky se zabývat pokročilými otázkami teorie sociální práce na základě vybrané odborné literatury, empirických dat a jiných přiměřených zdrojů.
Hlavní cíle kurzu:
- Hlubší porozumění vybrané teorii sociální práce;
- Analytické čtení odborného textu;
- Psaní odborného textu;
- Prezentace odborného textu
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude schopen:
- diskutovat vybrané teoretické problémy sociální práce na pokročilé úrovni;
- provádět analyticko-kritické čtení odborného textu;
- psát odborný text;
- prezentovat odborný text..
Osnova
 • Základní východiska: - behaviorální koncepty;
 • - psychodynamické koncepty;
 • - humanistické koncepty;
 • - existentiální koncepty;
 • - úkolově orientované koncepty;
 • - systémové a ekologické koncepty;
 • - antiopresivní koncepty;
Literatura
 • MACLAREN, Catharine. Racionálně emoční behaviorální terapie. Edited by Albert Ellis, Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 135 s. ISBN 807178947X. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální anylýzy [Frankl, 1995]. Brno: Cesta, 1995. ISBN 80-85319-39-X. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Translated by Gabriela Nová. 2. vyd., v Dialogu 1. vyd. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. ISBN 80-85194-52-X. info
 • Social work practice :people and environments : an ecological perspective. Edited by Carel B. Germain. New York: Columbia University Press, 1979. ISBN 0-231-04333-3. info
 • EGAN, Gerard. The skilled helper :a model for systematic helpingand interpersonal relating. Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 1975. ix, 258 s. ISBN 0-8185-0133-2. info
 • REID, William J. a Laura EPSTEIN. Task-centered casework. New York: Columbia University Press, 1972. vi, 275 s. ISBN 0-231-03466-0. info
Výukové metody
řízené konzultace; skupinové diskuse; přednášky;
Metody hodnocení
Typ výuky:
- přednáška;
- diskuze;
Ukončení:
- esej (10 tis. slov)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0005