SPPd0008 Disertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 60 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdat v předepsaném termínu dokončenou disertaci
Výstupy z učení
Dokončená disertace
Osnova
  • Úvod (aplikační a teoretický problém, výzkumná otázka); Konceptualizace výzkumné otázky; Metodika; Interpretace zjištění; Závěr (Odpověď na výzkumnou otázku, doporučení k aplikaci); Bibliografie; Rejstřík; Anotace; Formální náležitosti (odkazy aj.)
Literatura
    doporučená literatura
  • Preparing Manuscripts for Publication, American Psychological Association, Washington DC, 2010
Výukové metody
zkoumání; samostudium; psaní disertace
Metody hodnocení
zpětná vazba k disertačnímu výzkumu; zpětná vazba k přípravě rukopisu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPPd0008