SPPd0008 Disertační práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 60 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdat v předepsaném termínu dokončenou disertaci.
Výstupy z učení
Dokončená disertace.
Osnova
  • Úvod (aplikační a teoretický problém, výzkumná otázka) Konceptualizace výzkumné otázky Metodika Interpretace zjištění Závěr (Odpověď na výzkumnou otázku, doporučení k aplikaci) Bibliografie Rejstřík Anotace Formální náležitosti (odkazy aj.)
Literatura
    doporučená literatura
  • Preparing Manuscripts for Publication, American Psychological Association, Washington DC, 2010
Výukové metody
zkoumání samostudium psaní disertace
Metody hodnocení
zpětná vazba k disertačnímu výzkumu zpětná vazba k přípravě rukopisu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.