SPPd0011 Výzkumná odborná stáž na téma DP

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. (od 10 krok 1 kred). Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 10, 11, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získat data, poznatky a metodické zkušenosti zapojením do výzkumu k tématu DP v externí organizaci
Výstupy z učení
data, poznatky a metodické zkušenosti relevantní pro disertaci
Osnova
  • Anticipování způsobu využití dat, poznatků a metodické zkušenosti získané díky účasti na výzkumu v externí organizaci při psaní disertace; účast na výzkumu k tématu DP v externí organizaci; začlenění dat, poznatků a metodické zkušenosti získané díky účasti na výzkumu v externí organizaci do argumentace disertace
Výukové metody
konzultace a diskuse se školitelem; samostudium; zkušenost s prací výzkumníka v externí organizaci
Metody hodnocení
prokázání účasti na výzkumu k tématu DP v externí organizaci; zpětná vazba školitele k záměru začlenit data, poznatky a metodické zkušenosti získané díky účasti na výzkumu v externí organizaci do argumentace disertace; akceptace záměru začlenit data, poznatky a metodické zkušenosti získané díky účasti na výzkumu v externí organizaci do argumentace disertace předsedou oborové rady
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.