SPPd0012 Specifická příprava DP

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (od 5 krok 1 kred). Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 5, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Gabriela Daniel, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
v průběhu daného semestru konzultovat a vypracovat relevantní část disertace
Výstupy z učení
vypracovaná relevantní část disertace
Osnova
  • účel a cíl dané relevantní části disertace z hlediska výzkumné otázky disertace; koncipování struktury relevantní části disertace z hlediska účelu a cíle dané relevantní části disertace; studium a interpretace relevantní literatury nebo dat, případně sběr dat; vypracování relevantní části disertace v souladu s jejím účelem a dle stanovené struktury; průběžné modifikace účelu, cíle a struktury dané relevantní části disertace
Literatura
  • Preparing Manuscripts for Publication, American Psychological Association, Washington DC, 2010
Výukové metody
zkoumání; samostudium; psaní akademického textu; diskuse se školitelem
Metody hodnocení
zpětná vazba školitele k účelu, cíli, struktuře, relevantní literatuře, datům a jejich interpretaci, k vypracování relevantní části disertace a jejím průběžným modifikacím, a případně přípravě rukopisu publikace; akceptace akademické publikace vydavatelem; akceptace akademické publikace vydavatelem registrovaným WOS nebo SCOPUS
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPPd0012