SPPd0015 Výzkum v praxi sociální práce 2

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SPPd0014 Výzkum v sociální práci 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Realizovat projekt případové studie zaměřené na komplexní poznání jednotlivého případu (subjektu, instituce, organizace, situace, epizody, příběhu aj.) k realizaci
Výstupy z učení
zkušenost a metodická představa studenta o tom, jak zkoumat jednotlivé s cílem porozumět jeho komplexnosti a jeho unikátním rysům, a vytvářet tak poznání, použitelné při řešení problémů jednotlivého subjektu nebo sociálního útvaru; příspěvek k metodice disertace a pasáž textu interpretační části disertace; akademická publikace k tématu disertace
Osnova
  • empirické šetření jednotlivého případu; analýza a intepretace zjištění; formulace příspěvku k metodice disertace; vypracování příspěvku do textu interpretační části disertace; vypracování akademické publikace poznatků případové studie jednotlivého případu
Literatura
    doporučená literatura
  • HARLING, K., LAURIER, W., (2002) An Overview of Case Study. (Annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, California, July 27, 2002.)
  • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2014. xxviii, 28. ISBN 9781483302003. info
  • STAKE, Robert E. The art of case study research. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. xv, 175. ISBN 9780803957664. info
Výukové metody
diskuse a konzultace s učitelem předmětu a s vedoucím práce; samostudium; samostatná výzkumná činnost
Metody hodnocení
zpětná vazba učitele předmětu a školitele k interpretaci zjištění případové studie jednotlivého případu; zpětná vazba k přípravě rukopisu akademické stati; akceptace akademické publikace vydavatelem; akceptace akademické publikace vydavatelem registrovaným WOS nebo SCOPUS
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0015