SPPd0019 Volitelná odborná publikace na téma DP

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (od 10 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Publikovat akademickou stať nebo editovanou kapitolu k tématu disertace
Výstupy z učení
schopnost koncipovat, vypracovat a publikovat akademickou stať nebo editovanou kapitolu k tématu disertace
Osnova
  • Úvod (aplikační a teoretický problém, výzkumná otázka); Konceptualizace výzkumné otázky; Metodika; Interpretace zjištění; Závěr (Odpověď na výzkumnou otázku, doporučení k aplikaci); Bibliografie; Anotace; Formální náležitosti (odkazy aj.)
Literatura
    doporučená literatura
  • Preparing Manuscripts for Publication, American Psychological Association, Washington DC, 2010
Výukové metody
zkoumání; samostudium; psaní stati nebo editované kapitoly
Metody hodnocení
zpětná vazba školitele k významu akademické stati nebo kapitoly pro řešení výzkumné otázky disertace; zpětná vazba k výzkumné otázce a pojetí akademické stati nebo kapitoly; zpětná vazba k přípravě rukopisu akademické stati nebo kapitoly; akceptace akademické publikace vydavatelem; akceptace akademické publikace vydavatelem registrovaným WOS nebo SCOPUS
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0019